Cipanon di Sasih Juli, Alam Kalanggenan Ngantosan Anjeun, Sapardi! – Wasunda

Ilustrasi: Muhammad Senna

Saha nu teu terang sareng Sapardi Djoko Damono? Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta, 20 Maret 2020 nyaéta salah sahiji pujangga nu kasohor sa-Indonésia. SDD (Sapardi Djoko Damono) kasohor ku sababaraha puisina nu sederhana tapi seueur makna kahirupan, nu jadina sababaraha diantawisna populér pisan, boh di kalangan sastrawan ogé kalangan masyarakat umum.

Twitter ayeuna nuju ramé ngucapkeun béla sungkawa ka pujangga kasohor ieu. Trending topic nomer 1 Indonésia janten buktos, yén Sapardi seueur jasana kanggo Indonésia, komo jasana dina kasusastraan mah. Salian ti béla sungkawa, twitter banjir ku postingan karya-karya ngalégénda ti sang maestro SDD.

Salah sahijina Fiersa Besari, penulis buku nu ogé janten musisi ieu ngucapkeun duka ogé béla sungkawa di postinganana. Anjeunna nyarios di postingan éta yén jasa SDD abadi ogé karyana nu ninggalkeun pangaruh ageung ka generasi-generasi ngora di Indonésia.

“Wilujeung angkat, Éyang Sapardi Djoko Damono. Jasa anjeun abadi, sairing karya sastra anjeun nu ninggalkeun pangaruh ageun kanggo generasi saatos anjeun. Patah hati terdalam ti kami, fiersa,” saur Fiersa Besari (@fiersabesari) di postingan twitterna (19/7/2020).

Salian ti éta, sababaraha musisi, artis, ogé sababaraha sélébtwit terkenal ngucapkeun béla sungkawa nu sami di twitterna séwang-séwang.

“Anjeunna berpuisi ngeunaan hujan di bulan Juni, nyatana, hujan justru hujan ageung di bulan Juli. Wilujeng angkat maestro puisi Pak Sapardi. Raray ceurik ngageugeuik,” saur postingan Alexander Thian (@amrazing).

“Nu fana nyaéta waktu. Aruran abadi. Ah… Pak Sapardi, hatur nuhun.. Duá kami menyertai. #SapardiDjokoDamonoBerpulang,” saur musisi duo Éndah N Rhésa (@endahNrhesa) di postingan twitterna.

“Wilujeung angkat bapak, pami hirup ngan saukur mampir, bapa teu calik wungkul, bapa ngadamel pamukiman. Kami nu ngamukim di karya jalan hirup anjeun, ngucapkeun seueur hatur nuhun. Hate kuring ancur lebur, tapi bapa pernah sareng pasti ngalahirkeun kajagjagan. Bapa Abadi,” saur musisi nu kasohor ku lagu Amin Paling Serius, Sal Priadi (@salpriadi_).

Sapardi Djoko Damono pupus dinten ieu kaping 19 Juli 2020 tabuh 09:17 di RS Eka Hospital BSD Tangerang Selatan di yuswana nu ka 80 tahun. Anjeunna pupus dina kaayaan panurunan fungsi organ.

Cipanon di Sasih Juli, Alam Kalanggenan Ngantosan Anjeun, wilujeng angkat Pa Sapardi!