Upaya Panyegahan Covid-19 di Lingkungan Pasantrén – Wasunda

Foto: covid19.go.id

Sababaraha tindakan kanggo nyegah Covid-19 tos dilaksanakeun di lingkungan pondok pasantrén nu aya di Indonésia. Langkah ieu tujuanna kanggo kapentingan sadaya pihak, khususna para santri, supados tiasa tetep diajar nu nyaman ogé aman ti panularan virus Covid-19 di lingkungan Pondok Pasantrén.

Kementerian Agama tos nempuh sababaraha upaya kanggo megatkeun panularan Covid-19 di lingkungan pasanteén, salah sahijina ku surat édaran. Surat édaran ieu téh eusina ngeunaan panduan kaséhatan aman ti Covid-19. Panduan ieu didistribusikeun ka unggal tempat pendidikan di handap Kementerian Agama, sapertos pondok pasantrén. Surat édaran ieu mangrupakeun tindak lanjur ti Surat Keputusan Bersama (SKB) opat menteri ngeunaan gelaran pembelajaran di tahun ajaran 2022/2021 di masa pandemi.

“Saatos SKB opat menteri, kami kementerian Agam nindak lanjut ogé ku ku serat nu eusina nindak lanjut protokol kaséhatan. Ogé kami dugikeun ka sadaya pendidikan nu aya di Kementerian Agama, salah sahijina pendidikan Diniyah sareng pondok pasantrén,” saur Dr. H. Waryono, M.Ag salaku Diréktur Pendidikan Diniyah sareng Pondok Pasantren, dikutip ti situs resmi Tim Gugus Nasional (22/7/2020).

Sanaos pondok pasantrén nu tos berusaha disiplin kanggo nerapkeun protokol kaséhatan, saur Waryono, ti total 28.000-an pasantrén, nembe 8.000 nu siap kanggo nyegah Covid-19 ka para santri.

Meski pondok pesantren telah berusaha disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, menurut Waryono, dari total 28.000-an pesantren, baru 8.000 yang siap dalam pencegahan COVID-19 terhadap para santrinya.

“Ti 28.000 pasamtrén, nembé 8.085 pasantrén nu leres-leres siap sareng santrina siap balik deui ka Psantrén. Sésana teu acan tiasa operasi margi tadi, kakait sareng sarana ogé prasarana nu teu acan memadai, kitu nya,” saur Waryono.

Samentawis éta, Réktor Universitas Darussalam Gontor sareng Pembina Satgas Covid-19 Gontor, Amal Fathullah Zarkasyi mastikeun santri-santri pondok pasantrén Darussalam Gontor ngajalankeun protokol kaséhatan nalika ngalaksanakeun pendidikan mondok di lebet pasantrén.

“Alhamdulillah, Bu Gubernur langsung ngutus satgas ti Surabaya, masihan bantuan APD jeung sajabana ka pihak kami, dugi ka 10 rébu masker, ogé 1500 kanggo swab,” saur Amal.

“Alhamdulillah, langsung Bu Gubernur mengutus satgas dari Surabaya, kepada kami memberikan bantuan APD dan lain sebagainya, bahkan 10 ribu masker, kemudian juga 1500 untuk swab,” ujar Amal.

Samentawis éta, pondok pasantrén nu aya di Provinsi Jawa Tengah saur Sarwa Pramana salaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinci Jawa Tengah, pondok pasantrén nu hoyong balik deui operasi kedah mampu nerapkeun syarat-syarat nu tos ditangtoskeun liwat Surat Édaran Sekretaris Daérah nomor 450/09/155.

“Kami kan gaduh manajemen Jogo Tonggo dugi tingkat RW. Di lingkungan pondok kanggo tiasa kerja sama dina hiji, santri ieu kakonfirmasi réaktif, tiasa langsung diisolasi. Pami lingkungan teu memungkinkan, kami kerja sama sareng aparat désa,” saur Sarwa.

“Kita kan punya manajemen Jogo Tonggo sampai tingkat RW. Di lingkungan pondok untuk bisa bekerja sama pada saat satu, santri ini terkonfirmasi reaktif, langsung kita isolasi. Kalau di lingkungan pondok tidak memungkinkan, kita kerjasama dengan aparat desa,” ujar Sarwa.

“Mudah-mudahan kapayunna, teu aya deui pondok nu janten transmisi anyar. Mudah-mudahan dugi ka ayeuna, Jawa Tengah, Alhamdulillah teu acan aya,” lajengna.