Teror Budak Leutik – Wasunda

Harita nalika kerja kelompok sareng babaturan di bumi riku keur ngabereskeun naskah lakon carita patujukan akhir taun. Mimitina mah pada pada nolak, tapi da kumaha deui kangge tugas salarea kedah di lakonan. Enjingna sadayana ngempel di bumi riku, harita nu sumping 7an nyaeta muni, dangz, sukma, riku, zian, agung, sareng Yadi saleresnamah tim naskah mung 4 urang, tapi nu sumping 7an nu paling sakedik sakedik babantos lah.

Teu karaos waktos tos nyerelek, tapi naskah na cuman janteun satengah carita, meureun kamampuan abdi mung sakitu ayana sanajan di damelan ku 7an oge, salutlah kapara panulis kukulutus abi dinu manah. Ti kawit enjing dugi ka sonten mung rengse sakitu rengsena. Wengi oge teu karaos tos sumping deui wae, 3an tos mulai paralulang nyaeta zian, agung reng sukma. “Lur…. Kuring mulang hela” nya, saur sukma sabari ngagupaikeun panangan na.”muhun, tapi ati ati di jalan nya” abi ngawaler cariosan na. Ngemutan kalanjutan naskah kumaha kapayuna kaayaan janteun jempling, dugi teu karaos tos tabuh 9 wengi, 3 rerencangan ngarencanakeun bade ngendong, ku abi g diijinan kangge ngarencangan ngalajeungkeun ngadameul naskah reng ngarencangan kulem.

Krik… krik… krik… tiiseun pisan teu aya sakata wae nu kaluar tinu lambi,ngadadak aya anu ngagedor panto tol…tok…tok… manawi teh saha nu ngagedor panto rehna asep rencangan abi. Sabari buru buru lebet ka bumi, “anjeun kunaon sep? hahehoh kitu siga sapertos nu di udag naon wae….” Tanya Muni. Asep nyarita “nya tadi teh pas bade mulang ti bumi rerencangan abi ningal aya budak alit warna awakna hideung sadaya daya sabari luluncatan ti luhur bumi nu hiji kanu sejen, dinu emutan abi mah paling ge budak hungkul mung pas diemutan deui jadi aneh, janteun abi langsung lumpat we ka bumi rencangan nu pang caketna. Pokoknamah serem “sadayana rerencangan nyeungseurikeun asep “duh kumaha maneh mah sep ku budak leutik wae sieun…” timbale ku saorang sambil seuseurian “nya bade kumah deui atuh, teu lebet logika pisan aya murangkalih tiasa luluncatan sapertos kitu” asep ngawaler. Teu kungsi lami di payun jendela kangge tempat kerja kelompok tadi aya nu ngagedor, sadayana reuwas “naon eta?” sukma cumarios sambil tutunjuk ka jandela, ku abi we disampeurkeun tapi teu aya nanaon didinya, mung angin sapertosna mah, emutan abi dinu manah.

“tuhkan budak leutik deui” Asep nyarios sabari kasieunan, “tos tos ntong ngemut nu negatif wae atuh panginteun mung angin liwat wungkul tadi mah” carios abi ka Asep. Urang lajeung we ngadamelan tugasna, sadayana mulai ngadamelan deui tugas ide ide, kata kata muncul hiji hiji dugi ngajanteunkeun kana paragraf. “dupi jamban di palih mana nya?” asep ngadadak naros. “itu caket da sep di pojok” waler abi. “oh kitunya” timbal asep sabari ngalengkah ka jamban na. “tong sieun nya sep” celetuk salah saurang. Akhirna nahkah lakon the rengse oge pas abi ngalirik kana jam tos dugi tabuh 1 wengi, “tapi naha Asep can uih deui nya” Yadi cumarios, cik urang parios hela abi ngawaler. Sep sep sep abi sambil nyalukan Asep sabari ngalengkahkeun ieu sampeyan, naha teu dikoncinya sabari abi muka panto lalaunan. Di tingal tingal teu aya nanaonan nalika abi marios jamban na, panginteun anjeuna tos kaluar emutan abi sangkan mikir positip.