Taman Kiansantang Tempat Wisata Kaum Tongkrong – Wasunda

Sumber ilustrasi : porosgarut.com

Kiwari Garut miboga tempat nongkrong jeung tempat maca haratis, ngarana nyaéta Taman Kiansantang. Tempatna aya di  Jln. Papandayan, Kalurahan Paminggir, Kacamatan Garut Kota, salianti jadi tempat jang ngumpul jeung nongkrong barudak ngora, ieu Taman Kian Santang téh bisa ogé dipaké jang foto-foto. 

Pemda Garut muka ieu lahan tur ngajadikeun tempat umum anu mantes ieu ti taun 2018-an. Singhoréng lain ngan saukur jadi tempat nongkrong jeung foto-foto, dispusipda Kab. Garut ogé geus kerjasama jeung provinsi kanggé ngamanfaatkeun ieu lahan jadi tempat penggerak literasi anu aya di Garut. 

Komunitas literasi anu aya di Kabupatén Garut kacida loba pisan, salah sahiji tempat jang ngafasilitasina nyaéta Taman Kiansantang ieu. Pék dimangfaatkeun pikeun kamaslahatan sakabéhna. 

Kotak literasi cerdas atawa kolécer ieu salah sahiji cara atawa program pamarentah, supaya bisa ningkatkeun minat masarakat kana baca buku. Hal éta jadi perhatosan pisan, kumargi élmu bisa dibeunangkeun ku liwat maca. 

Matakna ulah anéh lamun aya sababaraha komunitas literasi atawa warga Garut lainna nongkrong sabari ngawangkong perkara kaélmuan, justru éta hadé jeung kudu dilarapkeun kana kahirupan sapo-poé.  

Lamun peuting geus pasti ramé ku barudak muda-mudi anu ngumpul, kantenan lamun malem mingu. Geus sabiasana barudak ngumpul ngarariung sabari seuri gogonjakan. Aya anu maén gapleh, ngobrol, nginum susu murni, ci kopi, gorengan jeung sajabana. Sabab di Taman Kiansantang ieu aya ogé anu jualan, jadi teu kudu hariwang lamun kalaparan atawa hayang jajan.

Suasana Garut anu tiis, matak cocok lamun Taman Kiansantang tempat utama jang nongkrong ungal peuting. Komo sabari mawa babaturan jang ngawangkong perkara élmu mah, leuwih sampurna.

Editor : Muhamad Hasanudin