BINGUNG???

Foto: ilustrasi orang sedang kebingungan menggunakan blazzer hitam. Dina hiji wanci, nyi Iteung keur napian béas di lawang panto dapur.…

Hutang Deui.

Sumber: agoda.com. Isuk-isuk kénéh si Kabayan jeung Nyi Iteung geus siap-siap indit kasawah. Dék ngagarap hanca anu kamari can kaburu…

Si Kabayan Ngaronda.

Nyi iteung geus tarapti nyeuseuh, ngepel, masak jeung mahanan Si Ardi sakola. “Kabayan, hudang! Panon poé geus nyingrai, manéh masih…