SDN 2 Cikulak

SDN 2 Cikulak Kidul Cirebon Kahuruan, 54 Ijazah Taun 2020 Ludes Kaduruk

Foto: pikiranrakyat.com Gedung SDN 2 Cikulak Kidul, Kacamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kahuruan, konsleting listrik ngakibatkeun seuneu ngaduruk sababaraha roangan kelas kalebet roangan guru di SDN 2 Cikulak. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bakal ngajengkeun proposal tina Anggaran Belanja Tahunan (ABT) kanggè ngadangdosan sarana nu reksak.  Pupuhu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Asdullah Anwar nguningakeun yèn pihakna tos ngacèk langsung ka…