Roman

Seuneu

Ilustrasi: (Pinterest/Lubis) Carita – Beurang teu sahinasna mundut peteng sangkan geura-geura mapag di satukangeun ririncikna hujan. Nyirep pirang-pirang katumbiri nu…

Dituturkeun Balébat

Ilustrasi: (Pinterest/500px.com/oleh David Galstyan / 500px) Carita – Sabada ririncikna hujan geus teu pati teuing naratasan saban suhunan, aya sakum…

Halodo nu Teu Sahinasna

Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by Miguel SS) Carita – Sabada halodo nyorang sataun lantis, réa tutuwuhan nu pada nemasing pati. Teu ieuh, malati…

Di Sahandapeun Pirang-pirang Cai nu Ngaririncik

Ilustrasi: (Pinterest/untamedstreet.com) Carita – Kasorénakeun, langit keur kueum-kueumna. Kasampak méga mendung keur silih antay narutupan sababaraha petak nu masih béngras.…

Disorang Hujan Silalantang

Ilustrasi: (Pinterest/debraoakland.com) Wasunda – Kasorénakeun, méga metakeun aleum. Ti puhu na kénéh geus katémbong kueum. Ukur di palebah hilir nu…

Kacangcayaan

Ilustrasi: (Pinterest/movingmyself.deviantart.com) Carita – Can kaitung lila kuring babarengan jeung manéhna mah. Tapi, sagala rupana geus karasa tumaninah pisan. Sanajan…

Ngeunteung

Ilustrasi: (Pinterest/twitter.com/novelicious) Carita – Tina saban keclakna cikaracak kana batu, babarengan jeung éta rosa tagiwur beuki ngaronghéap dina ati. Gugurinjalan…

Nu Geus Teu Ngajati

Ilustrasi: (Pinterest/deviantart.com/MarcelloHolanda) Carita – Saban peteng nyorang di satengahing peuting, mawakeun rupaning kasimpé nu nyeleceb kana manah. Euweuh basa nu…

Katunggaraan

Ilustrasi: (https://pixabay.com/images/id-35002/) Carita – Beurang geus mundut ka soré. Sorotna panonpoé geus rada hieum, teu pati teuing halabhab. Tapi henteu…

Hujan Poyan

Ilustrasi : (Pinteresr/desvre.tumblr.com) Kiwari, halodo geus teu pati teuing méntéréng, panasna gé teu ieuh sok rada hieum. Duka kasirep ku…