Karinding

Karinding, Dasar Hirup Urang Sunda

Sumber: kompasiana.com Loba pisan masarakat Sunda anu teu nyaho kana alat musik tradisional, ngarana karinding. Ari karinding téh nyaéta alat…