Nyaneut, Cara Nga’Téh Urang Garut

Cuaca Garut anu tiris, kantenan saupami nyorang wengi geus jadi hal anu lumrah lamun masyarakat Garut osok ngalakukeun nginum téh…