SDN 2 Cikulak Kidul Cirebon Kahuruan, 54 Ijazah Taun 2020 Ludes Kaduruk – Wasunda

Foto: pikiranrakyat.com

Gedung SDN 2 Cikulak Kidul, Kacamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kahuruan, konsleting listrik ngakibatkeun seuneu ngaduruk sababaraha roangan kelas kalebet roangan guru di SDN 2 Cikulak. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bakal ngajengkeun proposal tina Anggaran Belanja Tahunan (ABT) kanggè ngadangdosan sarana nu reksak. 

Pupuhu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Asdullah Anwar nguningakeun yèn pihakna tos ngacèk langsung ka lokasi sakola nu kahuruan, tinu hasil pantauan aya tilu roangan kelas nu reksak. 

Dumasar pikiranrakyat.com teu sauukur gedung nu kahuruan 54 lambar ijazah siswa taun 2020, sababaraha buku pangajaran,  jeung meja ogè bèak kahuruan.

Kanggè ijazah bakal diusulkeun ka DInas Pendidikan Provinsi sangkan tiasa ènggal digèntos . Kusabab ayana pandemi,  KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) teu patos kaganggu sabab siswa diajarna dimah na masing-masing.

“Upami sawaktos-waktos kedah tatap muka, tiasa nambut roangan MD nu masih sakomplèk sareng Gedung SD,” Sanggem Asdullah.

Dumasaran pikiranrakyat.com Pupuhu SDN 2 Cikulak Kidul, Rokhmat nguningakeun yèn pas kajantenan kahuruan di Gedung SD guru-guru nuju ngalksanakeun rapat teras ngabring ngalongok nu teu damang. 

“Teu acan lami ti angkat, aya telepon ti warga satempat yèn sakola kahuruan. Teras abdi sareng guru-guru langsung ka sakola. Pas dugi ka sakola, apèkteh tos seeur warga satempat anu gotong royong mareman seneu nganggè alat saayana,” Sanggem Rokhmat.

Rokhmat ogè nguningakeun yèn pas warga  nuju rèrèongan maremkeun seneu, 3 mobil kabakaran dongkap ka lokasi. Saatos sajam, seneu nembe pareum

“Kanggè arsip sakola atanapi dokumen nu sifatna penting, Alhamdulillah masih aman. Margi disimpena diroangan kapala sakola. Pihak sakola ogè atos ngalaporkeun ka pupuhu UPT kangge di teraskeun ka Dinas Pendidikan. Kanggè karugian masih di ètang-ètang, namung diperkirakeun dugi ka mangratus-ratus juta,” Sanggemna.

Rokhmat mikaharep, gedung sakola SDN 2 Cikulak supados tiasa ènggal didangdosan margi wangunan katinggalna tos rapuh katambih deui ku kahuruan. Minggu, (19/7/2020).

Editor : Muhamad Hasanudin