Santolo, Cilaut Eureun Kasono Teu Eureun-Eureun – Wasunda

Santolo, cilaut eureun, kec. Cikelet, kab. Garut. /agung apryan

Baraya Wasunda, dina usum peré sapertos kieu, seueur pisan anu ngadon sukan-sukan pakansi. Numatak jalanan ka lokasi wisata téh loba pisan macét.

Loba lokasi wisata anu kiwari némbongkeun wisata alam, saperti ka gunung, kebon ntéh, nepi ka basisir. Éta hal dilantarankeun jelema geus bosen ulin ka tempat saperti mall jeung kahirupan kota.

Kusabab Indonesia mangrupa nagara kepulauan, nu ngalantarankeun di Indonesia loba pisan wisata daérah basisir. Di Jawa Barat sorangan loba wisata daérah basisir téh, saperti Pangandaran, Batu Karas,  Batu Hiu, Ujung Genténg, jeung réa-réa deui.

Salian ti éta basisir, aya ogé basisir laut Santolo anu aya di kecamatan Cikelét, kabupaten Garut. Santolo anu katelah cilaut eureun dimana tempat nyacapkeun kasono. Santolo ogé sajalur jeung basisir Ranca buaya jeung Cipatujah. Tapi, Santolo miboga tali kaasih sorangan keur para wisatawanna. Basisir laut Santolo jadi salah sahiji anu jadi favorit, pengunjungna ogé tuluy tumuluy nambahan.

Santolo anu lokasina di belah kidul miboga karakter ombak anu badag, sakumaha laut laut kiduleun Jawa séjénna. Sanajan kitu, basisir laut Santolo kaasup anu aman keur diojayan.

Ieu basisir ogé baheulana urut palabuan, numatak sok disebut cilaut eureun jeung ogé aya kénéh bangunan-bangunan sakumaha palabuan lianna. Ieu ogé dijadikeun kaonjoyan tina ieu basisir, sabab sok dijadikeun spot poto ku para wisatawan.

Basisir laut Santolo anu mangrupa tempat wisata unggulan di kabupatén Garut miboga kaonjoyan séjén nyaéta keusik warna bodas, anu ngajadikeun Santolo dipikaresep ku wisatawan. Santolo ogé jadi tempat mangkalna pamayang, anu ngalantarankeun di Santolo loba anu dagang rupa-rupa lauk laut. Pikeun anu resep kadaharan laut ogé di Santolo loba anu dagang asakan kadaharan laut.

Tuluy ogé, di Santolo loba tempat pamondokan. Jadi upama hayang ngarasakeun éndahna alam basisir bisa mondok ku pangaos anu teu mahal.

Santolo kiwari jadi magnét keur wisatawan di Jawa Barat anu pakansi ka daérah basisir, teu saukur pangandaran. Santolo ogé jadi tempat dimana kasono jeung kacinta amprok dina sagara katresna. Pamayang ngecrikkeun kadeudeuh. Sakumaha Darso ngahaleuangkeun dina laguna.

Santolo cilaut eureunKasono teu eurun eureunRancabuaya nyieun tapak tapak cintaNu ayeuna anjeunna teuing dimanaSok hayang jadi pamayangHayang ngecrik kadeudeuh anjeunDina parahu cinta anu urang

Anteng ngangkleung dina sagara katresna

(Hendarso – Santolo)

Santolo, cilaut eureun, kec. Cikelet, kab. Garut. /agung apryan

Jadi ka baraya Wasunda, upama badé ka Santolo atawa ka tempat wisata dimana waé, hususna wisata alam, dipiharep uih ti tempat wisata tiasa nyandak kabagjaan dina diri sareng ulah lali kanggo ulah miceun runtah dimana waé, jaga tata titi jeung tetekon anu lumaku di daérahna. Cag.

 Panulis : Agung Apryan