Salah Kuring! – Wasunda

Foto: timthumb.com

Nu atos mah atos teu kedah di èmut-èmut deui, Manèhna geus bagja ku kahirupana sorangan. Sa adug lajer na kuring jang majoangkeun manèhna, mikiran manèhna can tangtu manèhna ngalakukeun hal nu sarupa. Ayeuna kuring kudu mikiran keur pikaharepeun, da moal salilana kuring terus ngarasa kaduhungjiga kieu. Hirup kudu tuluy maju, kuring kudu bisa ngabuktikeun ka diri kuring  sorangan yèn kuring pasti bisa hirup nanjeur. Kuring hayang bisa males kahadèan nu dilakukeun ku manèhna tapi jigana codèkana kuring gedè pisan nepikeun ka manèhna nepi ayeuna èmbung manggihan kuring.

Biasana unggal poè manèhna sok datang ka sawah, nganteran rantang ngarah kuring teu poho kana dahar. Manèhna nungguan mastikeun kuring berès dahar. Berès ti sawah kuring langsung nepungan manèhna di imahna. Naon pangalaman sapoe jedur ku kuring dicaritakuen pait peheur na, kitu deui sabalikna. Hiji wanci kuring kapoèkan kagoda ku awèwè sèjèn. Pas manèhna ka sawah kuring keur jeung awèwè nu sèjèn padududan ngobrol sabari dahar dina saung. Manèhna nyamperkeun, seuri  ka kuring jeung awèwè gigireun kuring, tuluy nendeun rantang nu dibawana ditendeun dekeuteun kuring. 

“Manawi tèh akang teacan tuang, ieu kangge kin sontèn we ieu mah mubadjir,” Manehna ngomong nahan nyeri hatè. 

“Saha akang èta tèh?,” Ceuk awèwè gigireun kuring. Kuring bingung rèk ngajawab naon.

“Abdi rai na tèh, dipiwarangku si abah kangge nganteuran rantang kanggè si akang,” Manèhna Ngabohong

“Mangga akang,teh abdi bade teras ka Garut aya bujengeun,” Kuring reuwas kana jawaban manèhna, na arèk naon ka Garut, teuing nyaan atawa nagbohong kuring dangeut èta acan bisa matikeun.

“Bade naon nèng ka Garut?”Kuring ngajawab bari degdegan sieun bener manèhna rèk jauh ninggalkeun kuring.

“Bade neraskeun kahirupan atuh kang, didieu waè mah gening kalah kènging papait. Akang teu kèngèng ngalongokan da abdi tos ageung. Dina ngalongokan na gè abdi alim peèrnah pèndak sareng akang. Hoyong mandiri,” Kuring leleus ngadèngè jawabana. Manèhna ngaleos pamitan ka kuring jeung awèwè nu gigireun kuring. Kabayang kènèh dedeganana, lèngkahna ti sabot malik nepiken ka lempang ngajauhan saung. Kuring teu nyangka èta bakal jadi poè terakhir kuring ninggali manèhanana. Kuring teu dibèrè waktu sangkan bisa ngajelaskeun. Sakapeung sok ras inget kasalahan kuring ka manèhna. Hayang bisa panggih sakali deui. 

Editor : Muhamad Hasanudin