Romance Archives – Wasunda

Menyajikan kumpulan cerita bernuansa romantis yang diharapkan dapat membuat pembaca tersentuh

Ilustrasi: (Pinterest/Lubis) Carita – Beurang teu sahinasna mundut peteng sangkan geura-geura mapag di satukangeun ririncikna hujan. Nyirep pirang-pirang katumbiri nu… Ilustrasi: (Pinterest/500px.com/oleh David Galstyan / 500px) Carita – Sabada ririncikna hujan geus teu pati teuing naratasan saban suhunan, aya sakum… Ilustrasi : Wasunda/@twitter Carita – Cikénéh, kuring dibawa ngapung ku kecap-kecap anu kungsi dikedalkeun ku manéhna. Ogé, ku paripolah anu… Illustrasi : halamansembilan.com Carita – Ngintip rasa anu geus salawasna ingkah. Kuduna kuring geus pageuh geugeut yén salawasna bener ingkah.… Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by Miguel SS) Carita – Sabada halodo nyorang sataun lantis, réa tutuwuhan nu pada nemasing pati. Teu ieuh, malati… Ilustrasi: (Pinterest/untamedstreet.com) Carita – Kasorénakeun, langit keur kueum-kueumna. Kasampak méga mendung keur silih antay narutupan sababaraha petak nu masih béngras.… Ilustrasi: (Pinterest/debraoakland.com) Wasunda – Kasorénakeun, méga metakeun aleum. Ti puhu na kénéh geus katémbong kueum. Ukur di palebah hilir nu… Ilustrasi: (Pinterest/movingmyself.deviantart.com) Carita – Can kaitung lila kuring babarengan jeung manéhna mah. Tapi, sagala rupana geus karasa tumaninah pisan. Sanajan… Ilustrasi: (Pinterest/twitter.com/novelicious) Carita – Tina saban keclakna cikaracak kana batu, babarengan jeung éta rosa tagiwur beuki ngaronghéap dina ati. Gugurinjalan… Ilustrasi: (Pinterest/deviantart.com/MarcelloHolanda) Carita – Saban peteng nyorang di satengahing peuting, mawakeun rupaning kasimpé nu nyeleceb kana manah. Euweuh basa nu…