Pileuleuyan “Hujan Bulan Juni” Wilujeng Kantun Sapardi Djoko Damono – Wasunda

Sapardi Djoko Damono (80) wafat di Rumah Sakit Eka Hospitas BSD, Tanggerang (19/07/2020) /foto (Gramedia)

Sastrawan kahot Sapardi Djoko Damono tilar dunya Minggu, 19 Juli 2020 jam 09:17 WIB.  Anjeuna wafat dina yuswa ka 80 taun di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Tanggerang. Saacana Juma’ah (10/07) , sumebar informasi dina akun twitter Rudolf Puspa salaku sutradara Teater Keliling “Sastrawan Sapardi Djoko Damono lebet ICU di Rumah Sakit Eka Hospital BSD lantaran fungsi organ tubuh nurun, ku kituna hayu urang ngadu’a sasarengan kanggé kaséhatanana” kitu cutatna. Hal éta dikuatkeun ku informasi nu ditepikeun ka media sosial ku Sonya Sondakh salaku sadérék ti pihak kulawargi Sapardi “Bapa masih di ICU, sabab kondisina masih perlu di monitor (panyababna). Faktor yuswa, tangtos fungsi organ nurun sarta aya sababaraha infeksi anu kawilang beurat” kitu pokna.

Panyabab wafatna Sapardi Djoko Damono éta dibenerkeun ku Pihak Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit ogé nétélakeun yén sakabéh informasi anu leuwih detil baris ditepikeun ku pihak kulawargana.

Karya-Karya Kahot Sapardi Djoko Damono

Iber perkara wafatna sastrawan kahot Sapardi Djoko Damono nyésakeun kasedih keur para kulawarga, karabat tur para panikmat sastra. Di media sosial, loba pisan nu milu mairan tur ngadu’akeun ieu sastrawan. Malihan mah ngarana nepi ka jadi Trending di media sosial Twitter. Sababaraha karya-karyana di cutat deui ku sababaraha akun twitter pikeun miteuneung ieu sastrawan.

Sapanjang karirna Sapardi dipikawanoh salaku pujangga  nu motékar dina nuliskeun karya-karya sederhana kalayan pinuh ku ma’na ngeunaan kahirupan. Sastrawan nu babar di Solo, 20 Maret 1940 ieu bisa kasebut salaku panutan dina widang literasi. Anjeuna kungsi dilélér sababaraha pangajén boh anu lokal boh Internasional. Karya-karyana nu kawilang kahot tur fénomenal diantarana nya éta puisi Aku Ingin, Pada Suatu Hari Nanti, Hujan Bulan Juni, Yang Fana Adalah Waktu, Jrrd.  Malihan mah taun 2018, bukuna nu miboga  judul Hujan Bulan Juni jeung Yang Fana Adalah Waktu dilélér pangajén ASEAN BOOK AWARD (pangjén buku Aséan).

Buku Hujan Bulan Juni disebut salaku salah sahiji karyana nu paling dipakawanoh ku para panikmat sastra ogé masarakat sacara umum. Sabab ieu buku téh malihan mah kungsi diangkat ka layar lébar kalayan judul anu sarua sarta nimbulkeun respon anu positif ti para panikamat film, sastra ogé masarakat sacara umum.

Wilujeng Kantun Sapardi Djoko Damono, pileuleuyan Hujan Bulan Juni. Mugia husnul khotimah. Karya-karya Anjeun salawasna bakal jadi panineungan.W

HUJAN BULAN JUNI

Tak ada yang lebih tabahdari hujan bulan JuniDirahasiakannya rintik rindunya

kepada pohon berbunga itu