SDN 2 Cikulak Kidul Cirebon Kahuruan, 54 Ijazah Taun 2020 Ludes Kaduruk

Gedung SDN 2 Cikulak Kidul, Kacamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kahuruan, konsleting listrik ngakibatkeun seuneu ngaduruk sababaraha roangan kelas kalebet roangan guru di SDN 2 Cikulak. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bakal ngajengkeun proposal tina Anggaran Belanja Tahunan (ABT) kanggè ngadangdosan sarana nu reksak.  Pupuhu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H Asdullah Anwar nguningakeun yèn pihakna tos

Inspirasi Ti Ema-Ema Di Masa Pandemi

Ku ayana covid-19 ngaganggu kana tatanan masarakat, khususna masarakat anu leutik. Tiap unsur masrakat timimiti anu miskin

Kujang Pusakana Urang Sunda

Unggal daérah di Nusantara tangtu migaduh pusaka tradisional, kitu ogé kanggé tatar sunda anu ngajadikeun Kujang pusaka

Liga 1 Acan Digelar, Ieu Hobi Nick Anu Anyar

Roti wrap atanapi urang Indonésia sok nyebatna roti eusi daging, atos teu asing deui. Roti

Nyirikan Ngaran Kolot!

“Cicing sia Asép!” ceuk babaturan kuring si Iing, eh Iing mah ngaran bapana, ngaran manéhna

Hayu Diajar Sejarah di Museum Kota Bandung!

“Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah (Tong Sakali-Sakali Ninggalkeun Sajarah). Semboyan Jasmerah nu dicarioskeun Présiden mimiti Républik