Nyalusur Urut Tajug – Wasunda

Ilustrasi : jitunews.com

Kuring Lina, kiwari mah nganjrek di Bandung tapi nu jadi panineungan pamiangan tandang nyaeta kota Tasik nu campeurenik tempat nu éndah nginget kajadian nu geus kalarung, 40 taun kalarung kajadian ahéng tumiba ka diri kuring, harita dua lanceuk awéwé kuring umurna geus sawawa, nincak umur déwasa maranehna  laju laki rabi, ti dua  lanceuk awéwé salah sahijina nyaéta aceuk Ratna jeung aceuk Rohmah, maranéhna duaan  dipaparin imah ti kolot kuring anu di adegkeun di tanah pun Bapa, urut tajug nu di wangun ku masyarakat.

Tajug ieu di adegkeun ku masyarakat, pikeun samentara baé lantaran masjid anu biasa dipaké pikeun kabutuhan masyarakat dilembur kuring,harita keur dirénovasi. Judulna mah moal lila ceunah tapi taun ganti taun pangwagunan masjid teu bérés-bérés aheng kuring gé, meunang dua taun masjid keur masyarakat teh bérés, tajug anu diwangun ditanah pun Bapa dibongkar.

Tah ti harita mah nya di wangun wé keur imah lanceuk-lanceuk kuring salah sahijina aceuk Ratna, nepika bérésna ieu wangunan loba di omongkeun ku tatangga da cenah tanah urut tajug mah teu  meunang dijieun imah, tapi pun Bapa mah acuh baé majar téh nya keun waé diwangunan ogé da tanah sorangan lain tanah batur, kuring mah gumujéng baé miréngkeun kolot nu acuh téh.

Hiji waktu kuring, ngadon mondok di imah lanceuk kuring, “aceuk kuring ngilu mondok nyah! Kareueung di imah apa mah” ceuk kuring ka aceuk Ratna manéhna tibah unggeuk bari nyodoran konci kamar, harita kuring saré tibra dibarengan ku aceuk Ratna, saméméh tibra peureum kuring nyarita ka aceuk Ratna “ceuk, wayahna ngkin mun rek solat subuh hudangkeun kuring nyah”, semu lesu aceuk Ratna ngajawab “heug, asal ulah hésé baé hudangna nya!”.

Reup, kuring jeung aceuk Ratna tibra mondok dina kasur kapuk nu anyar ngajait, dina wanci janari kira-kira jam 2 kuring kahudangkeun ku sora panimbaan sumur anu ngagerét Tarik, “grét grét” kuring semu kuniang aya naon jam 2 janari aceuk Ratna nimba cai, boa miheulaan kuring solat subuh, kuring hudang tina kasur kapuk semu lulungu “gubraaaag!!!” sora palupuh nu ditonggengkeun, kuring panasaran semu reuwas panasaran dina haté hayang noong aya saha sabenerna kuring ngagidig ka kamar cai, panasaran jeung keueung ngagulung jadi hiji, lalaunan kuring mukakeun lawing cai, teu disangka bray lawang panto dibuka kuring amprok jeung hiji mahluk nu ahéng sigah budak leutik hideung jeung bet seuri ka kuring, laju kuring lumpat kajero kamar deui lalaunan  kuring ngalieuk ka katuhu gening aceuk Ratna can hudang laju saha nu nimba cai di sumur? Laju mahluk nu tadi saha? muga kasurti Wallahualam. Cag

Penulis: Singgih Riyadh Firdaus