Nu Ngageugeuh Nomer Di Bioskop Heubeul Bandung – Wasunda

Kungsi mirengkeun aya jelema ngerok bangkong méh meunang nomer? Atawa ninggali jelema ngerokan tangkal kai? kunaon nya kira kira? Tangtu aya alesana, sabab keur jalma réa dina taun 80an geus jadi kailaharan masang nomer dina lotré nu disebut porkas jeung SDSB.

Leuwih nyoko kana ngaramal nomer nu kaluar tina tandingan maén bal, sabab jaman harita kungsi di meunangkeun ku pamaréntah, udaganana memang keur pangawangunan, ti mimiti pangwangunan jalan, wangunan pamaréntahan tug nepika operasional pikeun olahraga jeung kapamudaan.

Héran mémang sabab kungsi dilarang tapi di meunangkeun deui dina taun 80an téh, antukna loba jalma tagiwur sabab memang hadiahna gé lumayan gedé, dina jaman harita masang ukur aya dua type, aya anu lima rébu jeung sapuluh rébu, bisa sasaruana dina jaman kiwari mah jeung lima ratus rébu nepika sajuta, geus katinggali hadiahna oge tangtu badag.

Tina katagiwuran éta aya jalma nu kungsi ngobrol jeung kuring sebut baé maman salah sahiji pagawé terminal di kota bandung dina taun 80an anu kungsi maén porkas kalayan néangan nomer munjungan nu ngageugeuh gedung bioskop nu kawilang angker dikota bandung, naha enya bisa ngaluarkeun nomer? Kieu dongengna.

Maman salah sahiji nu sok mindeng masang nomer dina porkas kalayan sok meunang baé tapi geus dua kali masang nomer nu dipikahayang teu kaluar, ahéng tur anéh padahal maman kaasup jalma jago dina masang nomer.

Baluweng tur bingung tangtu jadi pangruwet dina haténa tapi kabingung téh geningan manggih tungtung maman diajak dua babaturana pikeun ritual di hiji wangunan bioskop heubeul dikota bandung anu cenah digeugeuh ku hiji mahluk.

Sabab nomer jeung hadiah jadi udagan pikeun maman ngéléhkeun rasa kasieun nepungan éta mahluk, kereteg haté maman buleud pikeun nepungan éta mahluk ceuk maman ka babaturana “kira kira kudu kumaha ? Naon baé nu kudu di siapkeun” témbal babaturana “sasajén sapuratina man tambahana getih hayam camani jeung bangkéna”, mawuran obrolan babaturan nu hiji deui méré nyaho yén syaratna nalika ritual teu meunang sieun nalika ninggali wujud éta mahluk jeung teu meunang lumpat.