Nu asih dipulang sengit #1 – Wasunda

Sumber foto : koleksi pribadi rizal firdaus

“Poé Kamari, ayeuna jeung isukan sugan aya asih nu nyaliara dina diri” ceuk  hafiz salah saurang pagawé toko sapatu di dipatiukur Bandung. Afiz sebutana lalaki ngora umur 24 taun urang sumedang nu ngadon ngumbara ka kota kembang, taya lian lintang ti hayang mereketkeun diri supaya bisa ngangkat darajat kulawarga di lembur, maklum manéhna budak cikal, bapana sakur buburuh ngarit di bandar domba urang cimalaka, atuh indungna ukur buburuh nyeuseuh kanu sakur butuh tanagana. Hirup sangsara geus jadi peurah keur afiz, di bandung manéhna cicing di imah kost anu gedéna ukur tilu ka tilu, bangun nu eungap ninggalina teh tapi poé ka poé afiz tetep sumanget miroséa kana hirupna sangkan welas deudeuhna gusti angger marengan.

Hiji waktu afiz kabagéan gawé beurang, maklum toko sapatuna buka nepika jam 10 peuting anu antukna para pagawé éta toko dibagi jadi dua bagian gawé aya nu bagian isuk-isuk aya nu bagian beurang, jam 1 beurang afiz nataharkeun sagala rupa kalengkepan dirina ti mimiti baju salin keur balik nepika baju saragam gawé nu geus lengkep dipaké dina dirina, tara lila tatahar afiz mangkat jam 1.15 sabab manéhna asup jam 1.30 nepika toko manéhna reuwas sabab aya hiji awéwé nu manis imutna, mancung irungna pokona sagalana euweuh cawadeun, maklum di tempat gawé afiz lalaki kabéh. Dina kereteg haténa hayang nanya ka éta mojang lenjang tapi sakur awak afiz ngadadak ngagibrig sigah nu paranas tiris, sigahna balukar geumpeur nu pohara nyaliarana,

 Sabab éta mojang diuk dina korsi hareupeun panto afiz ukur ngedalkeun sakecap pikeun nganteurkeun lengkahna , “punten téh” sora afiz ngadegdeg semu éra, “mangga a” sora afiz nu ngadégdég dibales panghormat imut ti éta mojang, atuh beuki ratug haté afiz nyanghareupana geuwat afiz lumpat ka gudang barang pikeun ngareureuhkeun dirina, “duh gusti saha nya bieu, manis kacida” afiz ngahuleng kareureuhnakeun “ ya rabb muga panggih deui jeung manéhna” afiz kaluar ti gudang  bari nempo kaayaan diluar afiz ukur ngelol dina sela sela lalangsé gudang, andri salah sahiji babaturan afiz aheng ninggali afiz nu elal elol dina lalangsé gudang, manéhna ngagareuwahkeun afiz ku sora manéhna “doooooor siah, keur naon manéh elal-elol wae dina lalangsé ih sigah kadal haha” andri seuri nyakakak bari Tarik, “aing rék ngomong tapi ngobrolna didieu di gudang” andri bangun nu reuwas jeung panasaran aya naon sabenerna, andri nuturkeun lengkah afiz nu mawa manéhna nyumput ka tukangeun tumpukan dus sapatu “ndri ndri, urang hayang ngomong kamanéh” ceuk afiz lalaunan bari luak-lieuk, “ aya naon  sih fiz meni ahéng aing mah kudu nyumput sagala” ceuk andri bari semu rada keuheul “ kieu ndri urang panggih jeung awéwé tuh awéwéna dihareup éta saha sih?” patalekan afiz ukur dijawab seuri nu Tarik tur ngabarakatak ku andri. Cag bersambung.

Penulis : Singgih Riyadh