Ningkatkeun Pamahaman Ngeunaan Covid-19 Liwat Stratégi Komunikasi Publik nu Éféktif – Wasunda

Foto : covid19.go.id

Diréktorat Jénderal Pendidikan Tinggi ngagelar Wébinar Babarengan Diajar dina tema “Stratégi Komunikasi Publik nu Éféktif kanggo Intervénsi Parubahan Parilaku Masyarakat”. Wébinar ieu tujuanna kanggo ngasah ogé ningkatkeun kamampuan komunikasi rélawan di Indonésia dina masihan édukasi sareng informasi nu pas ka masyarakat ngeunaan Covid-19.

Seminar daring ieu diiluan ku 3.000 pamilon boh éta ti kalangan rélawan, mahasiswa, dosén, tenaga médis dugi ka masyarakat umum sacara virtual liwat média zoom sareng youtube. Kagiatan ieu mangrupakeun rangkaian ti program capacity building Relawan Covid-19 Nasional (RECON) Kemendikbud, supados tiasa babarengan diajar kanggo leuwih aya dampakna ka masyarakatna.

Ka’giatan ieu tiasa digelar margi aya kerja sama Ditjen Dikti sareng Ikatan Senat Mahsiswa Kedokteran Indonésia (ISMKI), The United Nations International Children’s Fund (UNICEF) Indonésia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19), sareng Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonésia (AIPKI).

“Katerlibatan relawan mangrupakeun bagéan ti kagiatan gotong royonh kanggo nyegah panyebaran COvid-19 ogé bentuk implementasi program merdéka belajar,” saur Koordinator Kemahasiswaan Diréktorat Pembelajaran dan Kemahsiswaan (Belmawa) Ditjen DIkti Sukono nu ngawakilan Direktur Pembelajran dan Kemahasiswaan nu dikutip tina situs resmi Gugus Tugas Nasional (20/7/2020).

“Fungsi program ieu nyaéta masihan Komunikasi, Informasi, ogé Édukasi (KIE) sarta pandampingan sacara daring ka masyarakat dina hal nyegah sareng pananganan Covid-19 nu dilakonan ku para rélawan mahasiswa kaséhatan sareng para dokter nu jadi case manager (CM) ti AIPKI,” lajengna.

Hadir janten pamatéri, konsultan C4D UNICEF Indonésia Risang Rimbatmadja. Saurna salah kasalahan umum nu dilakonan jalmi pas komunikasi nyaéta béda persepsi kana topik nu nuju diobrolkeun.

“Dina ngajawab patarosan batur, kedah tepat sasuai sareng hal nu ditaroskeun jalmi éta,” saurna.

Risang ngajelaskeun yén komunikasi sanés saukur masalah nepikeun atawa ngarungukeun saran, tapi ogé masalah paham ka saran ti batur. Unggal jalmi pasti gaduh “pager” nu dibentuk ti pamikiran manéhna, mung janten édukator kedah mampu nyakinkeun maranéhna sareng nyieun maranéhna ngabuka “pager” nu maranéhna jieun. Jadi bisa nepikeun matéri édukasi nu dipikahoyong. Ku kituna kontén édukasi nu dipasihkeun tiasa sasuai sareng ngajawab karesahan ti target édukasi.