Viral ! Wawancara Anji Jeung Prof. Hadi Pranoto Ngeunaan Kapanggihna Obat Covid-19

Tompi méré koméntar deui perkara aksi Anji ngeunaan Covid-19 dina akun Twitterna,
 Minggu (02/08/2020) (foto : pikiranrakyat.com)

Jagat sosial média di hébohkeun deui ku ayana vidéo wawancara Anji jeung Profésor Hadi Pranoto nepi ka mancing réaksi sababaraha pihak.

Hadi Pranoto ngaku ka Anji dina wawancarana, yén manéhna geus manggihan obat Covid-19 nu geus kabukti bisa nyingkahan tur ngubaran Covid-19 di sababaraha daérah di Indonésia. 

Dina éta vidéo, Hadi nétélakeun yén ubar pamanggihna nu ngandung atibodi mampu pikeun ngubaran réwuan pasén di Wisma Atlét dina waktu anu kawilang sakeudeung nya éta dua nepi ka tilu poé.

Eta wawancara nimbulkeun réaksi ti sababarah pihak salah sahijina réaksi artis sakaligus dokter, Tompi. Tompi nyebutkeun yén mémang teu nutup kamunginan  omongan  Hadi Pranoto téh bener, tapi éta hal bisa ogé salah.

“Keur geunjleung pisan ku berita @duniamanji wawancara jeung proféssor nu manggihan obat Covid-19, lain teu mungkin, éta hal bisa waé bener” ceuk Tompi dicutat dina akun Twitterna @dr_Tompi, Minggu (02/08/2020)

Ngeunaan omongan Hadi éta, Tompi nétélakeun yén pamanggih ngeunaan obat covid éta bisa dipréséntasikeun sangkan ka uji bener atawa atawa henteuna. 

“Haturan Anji, hiji pamanggih, komo deui média nya, kudu dipréséntasikeun kalayan ngagunakeun tata cara anu ilmiah, sangkan ka uji ka ukur sarta bisa tuluy tumuluy dibalikan deui” teges Tompi

Numutkeun Tompi, saumpama euweuh tata cara ilmiah, éta hal bisa nimbulkeun bahaya pikeun balaréa nu percaya ngeunaan kapanggihna obat Covid-19 éta.

“Bahaya saumpama babarian percaya waé mah, aya klaim kokotor domba jadi obat ogé bakal dianggep salaku penemuan.” Tegesna.

Salian ti éta, Tompi ogé nyarankeun ka Anji sangkan bisa ngalakukeun vérifikasi heula saméméhna ngeunaan kasang tukang jeung ngagali sacar teleb data ngeunaan narasumber nu rék diwawancara. Dokter sakaligus musisi ieu ngarasa melang saumpama anji teu ngalakukeun saran ti manéhna, ieu hal tangtu bisa ngabahayakeun manéhna ogé jalma séjéna. 

“@duniamanji, hidep perlu pisan ngecék heula kasang tukang sarta ngagali data sacara teleb ngeunaan jalma nu rék diwawancara, vérifikasi heula. Tulu ari wawancara ilmiah mah tangtu béda jeung wawancara acara mistis, nu nanya teu kudu reuwas, tapi tuluy nyalusur sabab éta ha; basicna ogé kudu bener heula. Lamun teu kitu, tangtu bakal bahay lur” pungkas Tompi.

Saacana ogé Tompi kungsi ngakritisi sangkan Anji bisa salawasna néang loba sumber saacan ngabagikeun obrolan ngeunaan Covid-19 di média sosial. Sabab obrolan nu patali jeung Covid-19, kiwari kaasup kana obrolan anu sénsitif sarta bisa nimbulkeun kasalahpahaman saumpama urang teu bener-bener néangan sumber informasi sacara akurat. 

Penulis : Rizal Firdaus

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *