Konflik nu Ngalibatkeun Nyawa Jeung Cimata – Wasunda

Ilustrasi: kompasiana.com

Angel ngaranna, haténa jiga malaikat, méntalna kuat sakuat baja. Kuring teu bisa nyangka, budak ngora sabadag Angel wawanian ngalawan militérian di Myanmar. Béda jeung wanoja urang, démonstrasi liwat karya goyang tiktok nu maha dahsyat viralna.

Budak ngora nu kuduna ulin mobayl léjen sanajan dihinaan ku nagara urang, turun ka lapang jang ngahadang kudéta nu aya di nagara éta. Angel jeung 38 nu lainna kudu jadi korban kamanusaan para manusa nu lain manusa.

Lir ibarat urang Papua nu rék nyieun diskusi ngeunaan negeri kadon dibubarkeun tur dianggap separatis. Teu béda jauh jeung barudak ngora nu ngobrolkeun Karl Marx dicap kiri tur komunis. Padahal, kontéksna diajar, komo lamun jiga si Angel, nepi ka lain saukur diajar.

Angel ngajarkeun urang jang jadi jalma nu saadil-adilna, ngalawan nu sakirana kudu dilawan. Nu sakirana aya jalma hareupeun panon ngarasa ditincakan, ngarasa dimana nagara manéhna keur teu tenang.

Lumpat kaditu-kadieu, diberik ku gas ci mata jeung péstol nu cenah mah jang ngabubarkeun tur nenangkeun massa. Euweuh tidituna, nenangkeun massa ku senjata, kuduna ku ngobrol jeung diuk babarengan, téang titik tengahna.

Panguasa mbung nempo rakyat nyorakeun sorana, nu hayang adil tur tenang di kahirupanana. Panguasa mbung hirupna diganggu ku nu manéhna anggap musuh. Padahal, manéhna nyiptakeun musuh sorangan, mawa karep sorangan.

Angel maot dina kaayaan ditémbak jeung 38 aktivis nu lainna, saura jeung Malala Youfsajaj, Munir, Marsinah, nu dipikasieun ku panguasa nu tungtungna dipaéhan da sieun kabongkar masalahna. Nu tungtungna hak asasi manusa téh ngan saukur ngabura di sungut nu teu merenah ditempona.

Konflik pangawasa téh keji, kudu ngalibatkeun nyawa jeung ci mata. Kudu ngalibatkeun kacapé jeung kasusah, euweuh sajarahna konflik ngalibatkeun diuk bareng. Karék gé rék diuk bareng, geus dihadang ku para jalma nu ngakuna ngamankeun nagara.

Kaos “Everyhting will be ok” nu dipaké Angel némbongkeun yén urang keur teu ok sabenerna, urang keur dina kaayaan ditinggang massal ku para pangawasa.