Kesenian di Kampung Adat Sinar Resmi – Wasunda

Sumber Foto: koran-jakarta.com

Kesatuan Adat Banten Kidul mangrupa hiji komunitas anu sumebar di sabudereun Taman Nasional Gunung Halimun – Salak anu kaasup dina wilayah Provinsi Jawa Barat jeung Banten. Komunitas anu kaasup tina sababaraha “kasepuhan”, sacara étnis nyaeta urang sunda sakumaha ogé komunitas Kanékés anu dipikawanoh ku sebutan urang Baduy.

Sara nagara Mokaha, mangrupa falsafah hirup anu dijadikeun dadasar kahirupan pikeun manusa anu hirup, hirup raharja sacara lahir jeung batin. “Sara” hartina nyanghulu ka hukum, dimana tina individu kudu ngaronjatkeun hukum dina matotoskeun hiji pasualan.

“Nagara” hartina munjang ka nagara jeung patuh kana katangtuan nagara, sakabeh tindak-tanduk masarakat kudu ngarojong lumangsungna aturan nagara jeung pamaréntahan. “Mokaha” hartina mupakat ka balaréa nyaéta ngamumulé ciri khas masarakat adat.