Junkmobile Ngagelar Webinar Ngeunaan Pergerakan Indie di Bandung – Wasunda

Foto: Dokuméntasi Junkmobile

Pandemi Covid-19 ngadamel para palaku seni khususna musisi kalimpungan ku sababaraha panggungna nu dibatalkeun, teu sakedik ogé para musisi nu akhirna kapaksa jadi midamel di padamelan nu sanés supados bisa ngahirupan anjeunna.

Sabtu kaping 8 Agustus 2020, Junkmobile ngagelar acara Wébinar nu judulna ‘Indiependent: Indie Performance and Development’ tabuh 16:00 dugi ka 18:00 di platform Google Meet. Di acara ieu aya narasumber Anggie salaku Co. Founder Cerita Akhir Tahun (Event) ogé Éson sareng Adél salaku personil ti Rasukma (Band).

“Junkmobile mangrupakeun komunitas nu ngafokuskeun ka kagiatan 3 aspék utama, nyaéta barudak alit, lingkungan hirup sareng kaséhatan mental. Tapi muara utamina ti Junkmobile mangrupakeun platform kolaborasi nu masihan kasempetan seueur jalmi kanggo ngalakukeun aksi kanggo parubahan nu langkung hadé,” Saur Ghally Abiyu Irfansyah salaku Campaign Director Junkmobile (9/8/2020).

Di Wébinar nu disulap jadi talkshow ku MC Imanbonyok, acara webinar ieu karaos jadi langkung ramé kumargi aya Tanya jawab ngeunaan pergerakan musik sareng acara indie di mangsa pandemi ieu.

Indie nyaéta hiji pergerakan musik nu dilakukeun ku sorangan tanpa nganggo batasan-batasan to major label nu sueuer aturan, intinamah memerdékakan musisi éta nyalira. Janten sanés pasualan kopi sareng senja.

Ghally ngajelaskeun tujuan ti talkshow iwu, nyaéta kanggo ngalakukeun kolaborasi sareng sababaraha pihak ogé komunitas dina ngajalankeun acara. Ogé nginget di pandemi ieu, nagara urang gé ditimpa ku banjir Luwu Utara nu ngadamel Junkmobile ieu ogé ngadamel donasi kanggo korban banjir di Luwu Utara.

“Tujuan ti kagiatan talkshow tadi berangkat ti visi kami kanggo ngalakukeun kolaborasi nu hadé sareng sababaraha pihak. Hal ieu gaduh tujuan supados ngajalin silaturahmi sareng unggal pihak supados tiasa ngajengkeun kolaborasi di waktu salajengna. Tujuan sanésna nyaéta ngingetan ka sababaraha urang kanggo paduli ka sasama, utamina kanggo bencana di Luwu Utara,” saurna.

Nalika ditaros rencana Junkmobile kapayunna, anjeunna ngajelaskeun pasualan rotasi internal kapangurusan sareng kagiatan sosial anjeunna kanggo ngagalang dana di sababaraha kagiatanna.

“Dugi ayeuna teu acan aya rencana, margi ti Junkmobile ayeuna bade ngarotasi kapangurusan, jadi nu ayeuna mung rapat kerja. Ogé paling sababaraha kagiatan sosial kanggo panggalangan dana bagi nu ngabutuhkeun bakal terus dilaksanakeun,”

Anjeunna miharep Junkmobile jadi komunitas nu hadé kanggo seueur jalmi ogé tiasa ngalakukeun kolaborasi sareng sababaraha komunitas.

“Harepan kanggo junkmobile ieu supados komunitas kami bisa berkembang. Utamina kami miharep supados tiasa kolaborasi sareng seueur jalmi dina kahadéan seueur jalmi ogé. Mugia pandemina gera réngsé, margi ti kami émang biasana ngadamel kagiatan sacara offline, jadi supados raos pami kami bade turun aksi,” pungkasna.