Pemkot Bogor Perhatoskeun Gerakan Sunda Téh Abdi

Sumber: yukpiknik.com

Aya anu unik di Bogor. Pupuhu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Pak atép Budiman ngamayunkeun yén dina Perwali Nomer 55 taun 2020 perkawis pelestarian budaya sunda pamaréntah Kota Bogor nyieun gerakan “Sunda téh Abdi”. Salah sahiji tujuanna nyaéta sangkan barudak ngora khususna beuki micinta kana budaya kasundaan urang sunda, anu ayeuna geus mulai kakikis gara-gara tehnologi informasi.

Gerakan ieu kedah jadi obor kanggé kabupaten/kota anu lain sangkan sarua masihan perhatosan anu langkung, kanggé kasundaan. Gerakan “sunda téh abdi” bakal ngagalakeun 9 stratégi pikeun nanjeurkeun kabudayaan urang sunda, diantarana nyaéta: ngamanfaatkeun ruang publik kanggé aspék budaya, nganggunakeun adat sunda  (nyunda), ngalarepkeun budaya sunda dina bidang pendidikan, ngenalkeun karajinan, souvenir jeung kuliner khas kota bogor, nyiptakeun seni anu kréatif, résponsif, proaktif sareng dinamis.

Sangkan bisa ngarojong kana kamajuan budaya, pemkot ogé bakal butuh dorongan jeung dukungan ti média salaku fasilitas anu nyadiakeun informasi. Nyebarkeun informasi jeung ngajak pikeun masarakat Bogor sangkan babarengan ngarojong jeung ngamumulé budaya sunda ieu. Kota Bogor boga sababaraha warisan budaya ti karuhun anu ogé kudu diperhatoskeun pelestarianna, matakna Pemkot Bogor ngajak ka generasi anu ngora sangkan ilubiung kana usaha pamarentah jang ngalestarikeun ieu gerakan.

Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedie A. Rachim nambahkeun yén dina séktor pendidikan ogé miharep aktif ngalestarikeun budaya sunda. salahsahijina tiasa ku cara ningkatkaeun kamampuan murid dina kagiatan ékstrakulikulér. Dina séktor pariwisata, palaku réstoran jeung perhotélan di harepkeun bisa mengamangfaatkeun budaya jeung seni tradisional sunda jadi bagian tina bisnisna.

Kapayunna pemkot Bogor bakal mantau jeung merhatikeun pisan dina perkara ieu sangkan sadaya séktor tiasa kompak silih rojong nyukseskeun gerakan sunda téh abdi, salasa (14/7/2020)

Editor : Muhamad Hasanudin

#budaya #kotabogor #sundatéhabdi #walikotabogor #wasunda

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *