Romance

Menyajikan kumpulan cerita bernuansa romantis yang diharapkan dapat membuat pembaca tersentuh

Wanci

Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by Paulo Ferreira) Wanci ka wanci, tuluy maju kalayan wirahma na sorangan. Kapeung sok karasa heureut, kapeung ogé sok…

Kaéndahan

Ilustrasi: (Pinterest/weheartit.com) Pasosoré, méga teu pati teuing ceudeum, ukur hieum kajauhnakeun. Angin gé pada liliwatan jiga biasa na, euweuh nu…

Handapeun Tangkal Jati

Ilustrasi: (Pinterest/astroreybooks.com) Basa pasosoré, sabot kuring geus leuleumpangan naratasan panonoban deudeuh, aya nu humandeuar di sahandapeun tangkal jati. Taya waruga…

Teuing

Ilustrasi: (Pinterest/imgur.com) Clak, lalaunan pirang-pirang cai ngareclakan. Naringgangan kana suhunan imah. Mimitranna mah laleutik. Nya da meureun keur sakur panyérén…

Kacangcayaan

Ilustrasi: (Pinterest/by Gabriel Guerrero / 500px) Sapanjang néangan pangancikan, teu weléh aya nu ngahalangan. Boh éta ti nu ngajati, boh…

Kokotor

Ilustrasi: (Pinterest/ॐ ~ Soul Love) Carita, Romance – Dina kotakan haté pangjerona nu geus kagarap sababaraha petakna, aya sakum bangbaluh…

Di Basisir

Ilustrasi ti Pinterest (dribbble.com) Di basisir laut, sagara teu pati teuing ngaguruh. Ukur aya sora hariring saliwatan. Sakedapan, manéhna sok…

Paanti-anti

Ilustrasi ti Pinterest (Juliana Case) Di buruan pangbalikan, kuring anteng diuk dina korsi nu geus réod. Ngahuleng sajeroning témbong. Heueuh,…

Bangbaluh

Ilustrasi ti Pinterest (Abdülkadir Geylani (k.s)/üşengecbirlatte🌹) Aya saban gerentes nu can kungsi dikedalkeun. Ngabetem di sajeroning ati sanubari, disileungleuman ku…

Lalayaran ka Sawarga Maniloka

Ilustrasi ti Pinterest (Photo by MalNino on flickr) Tengah poé keur éréng-éréngan, sagara keur meujeuhna ombak-ombakan. Katémbong sakur genclang ti méga nu nyampak…