Romance

Menyajikan kumpulan cerita bernuansa romantis yang diharapkan dapat membuat pembaca tersentuh

Katumbiri

Illustrasi : majalahayah.com Carita – Hujan ngaririncik jadi batur sono. Panon poé anu sakitu mentrangna kalah diceungceurikan. Atuh, hujan poyan…

Kabungbulengan

Illustrasi : titikdua.net Carita – Niti poé ka poé, bulan ka bulan, taun ka taun téh gening sakolébat. Asa cikénéh…

Boboran di Sagigireun Kemang Samoja

Ilustrasi: (Pinterest/Diunggah oleh Vy Venus) Carita – Sabada ngongna sora takbir nu ngahariring ti saban juru, srangéngé keur meujeuhna meletékeun manéh.…

Katunggaraan

Ilustrasi: (https://pixabay.com/images/id-35002/) Carita – Beurang geus mundut ka soré. Sorotna panonpoé geus rada hieum, teu pati teuing halabhab. Tapi henteu…

Hujan Poyan

Ilustrasi : (Pinteresr/desvre.tumblr.com) Kiwari, halodo geus teu pati teuing méntéréng, panasna gé teu ieuh sok rada hieum. Duka kasirep ku…

Kabagjaan nu Sabenerna

Ilustrasi: (Pinterest/behance.net) Di salasaran taneuh nu ngampar lega lir sajadah, kuring nyuuh kana jungjukutan nu teu pati jararangkung. Taya pirang-pirang…

Nyorang Sorangan

Ilustrasi: (Pinterest/boredpanda.com) Sabot katumbiri teu tinémbong sabada raatna hujan, aya sakur kingkilaban nu katempo kajauhna keun. Béntang pada-pada anggang jeung…

Pilemburan

Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by Sanghyang Ismoyo) Ka beurangna keun, sora turaés masih kénéh kareungeu. Ngahieng ti saban tangkal nu kaliwatan. Kapeung ditémbalan…

Baluweng

Ilustrasi: (Pinterest/allwallpaper.in/by:Tx XT) Sapanjang naratasan wanci nu nyangkolong, kapeung sok aya nu tinémbong na jero impénan. Ngaganggayong saban kabagjaan ku…

Malati nu Lalayu Sekar

Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by sara lucero) Unggal isuk, sabot kuring kakara unggah ti pasaréan, teu weléh nilikan heula ka palebah janéla nu…