Carita

Nu Seuri Ngilu Eling Ka Illahi

Ceuk béja anu nyata cenah mah dunya téh tempat tumaninah keur hirup kumbuh. Pédah éta sok genah ku kanikmatan nu…

Ditinggalkeun Kawin!

Sumber ilustrasi : M. Hasanudin Surabaya boga carita, ngalibatkeun kuring jeung anjeuna. Sebut wé ngarana Ayu, manéhna asli urang Surabaya. Pangih…

Sendal Capit!

Sumber ilustrasi : elevenia.co.id Soré saperti anu geus di janjikeun, si Kabayan geus siged maké baju anu merenah ditingali ku…

Cinta Béda!!

Kainspirasi ti lagu ciptaan Panji Sakti nu judulna Cinta Béda. Ieu kisah tentang Amélia jeung Adé. Dua pamuda nu nuju…

Ngobrolkeun Jodo!

Sumber ilustrasi: pixeles.com Di Kampung Ci Béntang, aya hiji pamuda anu boga kaunikan béda ti pamuda saumuranna. Sebut wéh ngarana…

Ngala Lauk Jeung Sèmah

Sumber ilustrasi : diciamis.com Si kabayan jeung Kang Darman isuk-isuk keneh geus nagog di sisi walungan. Teu lila burudul masarakat…

Nu Ngageugeuh Nomer Di Bioskop Heubeul Bandung

Kungsi mirengkeun aya jelema ngerok bangkong méh meunang nomer? Atawa ninggali jelema ngerokan tangkal kai? kunaon nya kira kira? Tangtu…

Jadi Jodo!

Sumber ilustrasi:thepotomoto.wordpress.com “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Nabilaaaaa, kumaha kabarna?.” Wengi tadi aya email ti Rizal. Anjeuna sobat abdi ti nuju alit kéneh, sasakola,…

Dalapan Pangalaman Umum Waktu Sd

Sumber ilustrasi: visiuniversal.blogspot.com Naon pangalaman waktu SD anu teu bisa poho nepi ka ayeuna? Dulur-dulur anu lahirna ti taun 2000…

“Demi Newcastle University”

Foto: flickr/Julesfoto Saurna mah lulusan urang téh teu bisa nanaon. Ceuk saha? Yeuh nya aya hiji carita ti sepuh-sepuh kami.…