Humor

Menyajikan kumpulan cerita lucu yang dapat menghibur para pembacanya

Vaksinasi Rasa Piknik

Foto : liputan6.com Carita – Vaksinasi mangrupikeun salah sahiji ikhtiar pamaréntah dina pananganan sasalad COVID-19. Teu ahéng lamun kiwari réa…

Ngaput

Illustrasi : health.grid.id Carita – Pabeubeurang, katempo si Subhan ngaringkuk kénéh di kamar. Siga biasa, manéhna geus begadang maén game…

Anu Ngahiliwir

Illustrasi : Tamangalileo.com Wasunda – Barudak sakola geus rabul ka jero kelas. Aya anu ti kantin tuturubun ka jero bari…

Pulisi Tidur

Carita – Wanci tengah poé morérét, kuring panggih jeung si Dodo. Manéhna keur leumpang ngingkig rurusuhan. Sigana mah rék indit…

Anu Kérék Tengah Peuting

Illustrasi : cikimm.com Carita – Wanci tengah peuting kuring kahudangkeun sabab ngadéngé samar-samar sora anu ngagerem. Sora anu ngagerem téh…

Ngaléng Sabari Néké

Ilustrasi: (Pinterest/mikikartun.blogspot.com) Carita – “Pajabat Penting,” kitu cénah nu sok ku réa jalma diomongkeun ka kuring mah. Nya heueuh lah…

Ngala Kalapa

Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by Gusadit) Basa ka beurangna keun, panon poé keur méntéréng pisan panasna. Jangjalaneun gé kot ka karasa panas saking…

Ngarawu ku Siku

Ilustrasi: (Pinterest/freepik.es) Pa Tarman unggal pasosoré sok ngahajakeun datang ka Madrosah nu aya di leumbur. Manéhna sok ngajar barudak leutik…

Loba Untungna

Ilustrasi ti Pinterest (dribbble.com) Basa kabeurangna keun, di lembur geunjleung lantaran aya iber nu cilaka tabrakan. Cénah mah Mang Maman…

Tuman Saré

Ilustrasi ti Pinterest (freepik.com) Salila bulan puasa, teuing kunaon kuring kana saré bet asa beuki-beuki teuing. Aya aturan saré ti…