Carita

Leungiteun si Jubér

Tokek (Idstockphoto.com) Carita – Geus kaitung lima poé si Jubér euweuh di imah. Biasana teu jauh ti para atawa témbok…

Milu Mandi

ilustrasi (akanagambar.blogspot.com) Carita – Késang ngucur kawas nu mandi. Sapopoéna téh panonpoé kacida morérétna. Ti jam 12 nepi jam 2…

Saranghéo

Illustrasi (id.lovepick.com) Carita – Bubaran sakola téh keur meujeuhna tengah poé éréng-éréngan. Panon geus sipit-sipit waé sérab ku panon poé.…

Nukeuran Duit

Ilustrasi ( Pngwing.com) Carita – Kuring ngingkig indit mapayan jalan lembur. Kawasna aya bahan kabeurangan indit ka sakola. 15 menitan…

Infusan

Ilustrasi : Kaskus.co.id Carita – Ari anu ngarana rumah sakit geus teu ahéng lamun aya sisi mistisna. Komo anu geus…

Ceuli si Tukang Dagang Sayuran

Tukang dagang sayuran (id.pngtree.com) Carita – Anu osok dagang ka lembur téh lain sakur si Euceu Kéréwéng waé, tapi aya…

Euceu Kéréwéng si Tukang Dagang Peuyeum

ilustrasi : istockphoto.com Carita – “Ceuuuu…, peuyeum ceuuuu….” sora anu ti kajauhan kénéh geus kadéngé. Barudak anu keur lalajo tipi…

Anu Ngageugeuh Tangkal Alpuket

ilustrasi : Wikihow.com Carita – Tangkal alpuket gigireun imah téh sabenerna tara aya buahan. Sakur méré mérangna hungkul. Teu disebut…

Lima Ratus Rébu

Ilustrasi : Siapnikah.org Carita – Poé ayeuna geus abus ka waktu gajihan. Kacida bungahna. Kitu cenah anu keur dirasakeun ku…

Cumarita Barudak Anu Balik Kémah

Ilustrasi : Pramukadiy.co.did Carita – Geus tilu poé kuring jeung barudak pramuka kémah di hiji tempat. Ayeuna téh poé pamungkas.…