Budaya

Menyajikan berbagai informasi tentang kebudayaan sunda.

Kaulinan Tradisional Barudak Sunda

Sumber ilustrasi: budaya-indonesia.org Ngaregepkeun ku raména zaman kiwari, timimiti tekhnologi nepi ka kabiasaan atawa pola hirup barudak anu jauh tina…

Pemkab Purwakarta Ngagelar Pelatihan Batik Dina Upaya Ngalestarikeun Warisan Budaya

Foto: jabarprov.go.id Seni ngabatik mangrupakeun salah sahiji tradisi sesepuh bangsa Indonésia nu seueur makna filosofis ogé nilai kahirupan nu nénjokeun…

Pésta Dadung Jeung Budak Angon

Foto : Diporapar Kuningan Pésta Dadung nyaéta kasenian mayarakat Désa Legokhérang, Kecamatan Subang, Kabupatén Kuningan. Kasenian ieu kirang langkung tos…

Kampung Adat Ciptagelar, Budaya Aman ku Ngigelan Jaman.

Masarakat Kampung Adat Ciptagelar. Potrét/Elva Yulia S. Kampung adat hususna di Jawa Barat biasana idéntik jeung kampung adat Baduy, Banten.…

Kujang Pusakana Urang Sunda

Sumber : bibitindonesia.com Unggal daérah di Nusantara tangtu migaduh pusaka tradisional, kitu ogé kanggé tatar sunda anu ngajadikeun Kujang pusaka tradisional anu kudu…

Urang Sunda Boga “Akhlak”

Sumber ilustrasi : portaljabar.net Sajarahna urang sunda boga undak-usuk basa dimimitian ti abad 17. Para ahli basa sunda sapamadegan, yén…

Arsitéktur Unik Imah Tradisional Urang Sunda

Sumber: yuksinau.id Sadaya daérah di Indonesia ngagaduhan kaunikan séwang-séwangan dina arsitektur imah tradisionalna, jeung geus pasti boga maksud jeung harti…

Filosofi Urang Sunda Ngadidik Anak

Sumber: pinterest.com Dilansir tina laman gurupendidikan.co.id kecap sunda miboga harti nyaéta hadé/alus/beresih/kajayaan, pokona sagala hal anu miboga unsur kahadéan. Urang…

Pemkot Bogor Perhatoskeun Gerakan Sunda Téh Abdi

Sumber: yukpiknik.com Aya anu unik di Bogor. Pupuhu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Pak atép Budiman ngamayunkeun yén…

Karinding, Dasar Hirup Urang Sunda

Sumber: kompasiana.com Loba pisan masarakat Sunda anu teu nyaho kana alat musik tradisional, ngarana karinding. Ari karinding téh nyaéta alat…