Budaya

Menyajikan berbagai informasi tentang kebudayaan sunda.

Imah Adat Julang Ngapak

jabarprov.go.id Wasunda, Budaya – Sakumaha dipikanyaho ku balaréa yén tiap daérah di Indonésia miboga imah adat khas ti daérahna séwang-séwangan.…

Imah Adat Panjalin

disparbud.jabarprov.go.id Wasunda, Budaya – Imah Adat Penjalin aya di Kampun Penjalin, Désa Panjalin, Cikalong Wétan sakitar 23km ti Majalengka. Imah…

Makna Topéng Dina Budaya #2

Sumber Foto ti cirebonkab.go.id Wasunda, Budaya – Lima jenis topéng dina budaya Indonésia miboga gambaran sarta makna nu béda-béda. Boh…

Makna Topéng Dina Budaya Indonésia #1

Sumber Foto cirebonkab.go.id Wasunda, Budaya – Salaku ragam éksprési pangkolotna diciptakeun ku peradaban manusa, topéng miboga hal nu masig. Di…

Jojorong Jajanan Nu Boga Ngaran Unik

Sumber Foto ti Instagram @nctrtour Wasunda, Budaya – Ngaran jajanan di tatar Sunda sok arunik. Kaasup sababarah kuliner ieu. Kolotong…

Ritual Ngabungbang Tradisi Nalika Caang Bulan

Sumber Foto ti AntaraFoto.com Wasunda, Kesenian – Tradisi Ngabungbang mangrupakeun salah sahiji tradisi nu aya di Kota Banjar nu  geus…

Upacara Adat Nyuguh Tradisi Masyarakat Kampung Kuta

Sumber Foto ti PPID.Jabarprov.go.id Wasunda, Budaya – Upacara Adat Nyuguh mangrupakeun upacara nu rutin dilaksanakeun dina 25 safar unggal taunna…

Leuit Bagéan Dina Budaya Pertanian Masyarakat Sunda

Sumber Foto ti warisanbudaya.kemdikbud.go.id Wasunda, Budaya – Leuit lamun ditingali sakilas mah rupana téh siga imah. Disebut mirip imah sabab…

Istilah Pasipatan Urang Sunda

Gambar Gino Crescoli Ti Pixabay Wasunda, Budaya – Istilah sifat-sifat manusa dina basa sunda loba jenisna. Ieu téh jadi salah…

Sega Lengko Kulinér Khas Masyarakat Pesisir Utara

Sumber Foti Ti Instagram @foodstoriast Wasunda, Budaya – Jawa Barat mangrupakeun salah sahiji daérah nu miboga rupa-rupa KUlinér khas. Biasana…