Si Kabayan Bisnis MLM

Ilustrasi: M. Hasanudin

Humor – Poé rebo wanci wengi, Nyi Iteung keur ngakeul sangu anu kara nyat dijait tina sé’éng. Haseup sangu anu ngebul kaambeu seungit kacida pisan, béas super hasil melak dina sawah anu sapétak. Hihid dina leungeun anu belah kénca, dikipas-kipas sangkan haseupna béak téréh. Geus tarapti ngakeul, Nyi Iteung nyiapkeun goréng jaér hasil nguseup si Kabayan soré tadi.

“néng?” gero si Kabayan ti tepas.

“kah,” témbal Néng Iteung sopan.

“urang dagang ah timimiti poé ahad mah.” Si Kabayan datang mawa rupa anu sumbringah, bagja.

“naha asa teu sasarina kang, aya naon?”

“teu aya nanaon, ngan hayang wé atuh bisa dagang saperti batur. Loba pisan anu suksés, padahal usahana karék sababaraha bulan. Atuh sugan wé urang ogé bisa kitu.”

“usaha naon anu kitu? Kadé ah keur usumna loba tukang tipu kiwari mah.”

“moal, ieu mah kapercaya sigana. Sabab bieu akang ngobrol langsung jeung jalmana, bener manéhna geus beunghar. Mobil boga, imah lega, pamajikan ogé dua.”

“geus ulah, kuring moal ngizinan. Kajeun hirup saperti kieu tapi hirup tengtrem, daripada hirup beunghar tapi loba timuru mah.”

“ééh, akang mah teu niat rék kawin deui, éta mah conto supaya néng iteung percaya kana ucapan akang. Akang mah hayang beunghar, hayang ngabagéakeun néng Iteung.” Ceuk Si Kabayan ngolo.

“ah, teu mungkin. Lamun geus beunghar mah awéwé anu gararanjen téa sukeut ningali lalaki anu beunghar mah, kuat kitu digoda ku awéwé ganjen?”

“kuat atuh, piaku henteu.”

“alah, teu percaya!” Nyi Iteung baeud.

“ulah waka ngobrolkeun éta, apan can di béjakeun dagang naonna ogé.”

“cik hayang apal, dagang naon?”

“ayeuna teh kabéh jalma keur butuh hapé, ku majuna zaman hapé geus dianggap kabutuhan primér. Tah urang ngajual hapé anu alus, tapi hargana anu murah timimiti Rp. 500.000 an kaluhur.”

“euleuh piraku meni, murah kacida?”

“enya, tapi tiap anu meuli ka urang kudu ngajak dua jalma. Tah enké manéhna bisa ngajual hapé deui anu meuli hapé deui ngajak deui dua jalma, tuluy kitu.”

“ooh, MLM atuh nu kituh mah Kabayan.”

“naon MLM téh? Malam lain?”

“multi level marketing. Embung ah, kuring teu ngizinan! Barina ogé rék boga timana duit Rp. 500.000?

“gampang atuh nyiar duit Rp. 500.000 mah, nginjeum wé ka si Rohayati cenah manéhna karék balik ti Arab. Piraku wé meni teu méré nginjeum.”

“embuuung! Geus loba teuing nginjeum hutang, éra deuleu ku masarakat salembur. Hutang geus dimana-mana, tapi euweuh jang mayarna. Lieuuur kana sirah téh.”

“naha jeung maké lieur sagala? Yeuh, hadé puguh gé. Loba hutang téh hartina loba nu percaya! Sok da lamun teu percaya mah, cadu tah lamun di béré. Matak kudu bersukur manéh boga salaki jiga kuring, boga bakat anu teu dipiboga ku batur.”

“heueuh, bakat ngajuk. Nu gélo!”

Nyi Iteung mawa piring tuluy nyukil sangu, si Kabayan ngilu dahar mohokeun bisnis MLM anu teu boga izin ti pamajikanna.

Cag.

Editor : Aldy Alfiandi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *