Si Gundul Tukang Ngajailan

Foto: Suar.grid.id

Saptu hareup kuring pindah tugas ka Sukabumi, didtitu kuring di berè mess sangkan teu kudu ngontrak imah.   Kuring nyiapkeun sagala pakakas ngarah  diditu kuring teu kakurangan. Pas poè na, kuring ngahaja makè motor ka Sukabumi sangkan pas gawè kuring teu kudu make kandaraan umum, kurang leuwih genep jam ngebut kuring nepi ka mess kantor Sukabumi. Mess kantor kuring nyaèta bangunan dua tingkat, kaciri na mah bangunan lila, diharepeunan loba tangkal buah mejeuhna keur ararasak. Kabeneran kuring menang kamar nu pang tungtungna dekeut tangga tempat liliwatan pagawè kantor nu kamar na di lantai dua.

Unggal peuting kuring sok ngadèngè raramèan diluar, gararandèng jiga nu keur ngawangkong bari ting saleseurian, nepi ka jam dua subuh mah moal ereun sora tèh matak ngaganggu sarè. Kuring panasaran jeung hayang neangan hiburan. Tapi tiap ku kuring ditèang diluar,sepi ngahephep ewèh kahirupan, panto kamar nu sèjèn nararutup.

Balik gawè kuring tara udar ider kamana mana, langsung balik ka mess. Da ari tungkrang tongkrong mah sok kalahka bèak duit. Dur adzan Isya kuring nepi ka kosan, tuluy wudu jeung sholat. Sabot kuring nilepan sajadah berès sholat aya nu gegedor kana panto mess kuring, geus di kèla-kèla tèh angger we gegedor. “Sabar atuh!.” Tembal kuring sabari mukakeun panto. Hanas kuring rèk ambek, pèk tèh pas dibuka eweuh sasaha, jelema burung dasar eweuh gawè ngajailan.

Peuting isuk na kuring ge balik di jam nu sarua, jeung ngalakukeun kagiatan nu jiga biasana pas nèpi ka kosan, wudu tuluy solat Isya. Ku angger aya deui nu gegedor kanu panto jeung pas dibuka tèh eweuh sasaha deui waè.

Sakali deui kuring ngahajakeun saeengges dua kali kajadian èta, isukanana kuring balik di jam nu sarua, kuring nunungguan sora nu gegedor, hayang melong saha jalma nu sok jail unggal jam dalapan peuting. Geus kitu bener we aya deui jalma nu ngagedor panto tèh, kuring ngahaja cicing harepeun panto ngadedengekeun. Gedoran kahiji ku kuring diantepkeun, pas nu kadua kalina kuring langsung muka panto, ku anèhna tèh ditingali eweuh sasaha, pas mèlong kahandap aya budak leutik gundul seseurian teu make baju bari melong ka kuring, tuluy asup ka jero mess nembus awak kuring. Kacida pisan muridingna, suku kuring langsung leleus, pas geus sadar kuring langsung ngagorowok “Tuyul!!!.” Saprak tidinya kuring bebèja ka pupuhu mess mènta dipindahkeun kamar na, hayang dihandap sisi jalan embung deui diluhur.

Editor : Muhamad Hasanudin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *