Seuneu

Ilustrasi: (Pinterest/Lubis)

Carita – Beurang teu sahinasna mundut peteng sangkan geura-geura mapag di satukangeun ririncikna hujan. Nyirep pirang-pirang katumbiri nu kakara meleték saeutik.

Taya basa nu nétélakeun, ogé taya kila-kila nu kasampak. Ujug-ujug poék mongklék di sabudeureun pirang-pirang cai nu geus teu ieuh ngaririncik.

Teu karasa, peteng geus ngahiji jeung peuting. Tapi, teu pati teuing baluweng, lantaran di sagigireun pangdiukan aya parupuyan nu masih ngabebela. Kuring sidéang nyorangan. Nilikan béngrasna seuneu nu sakapeung sok ujug-ujug aya nu ngolébat sajoréleng.

Kungsi basa bihari, kuring teu sorangan sidéang téh. Paduduaan jeung manéhna, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, pagégéyé, ogé silih sarandé. Geus teu kapaliré panasna seuneu nu ngaléntab basa éta mah. Ngadon jongjon nu ngaganggayong.

Bet karasa alabatan horéam unggah, komo deui incah sanajan parupuyan tinggal ruhay wungkul. Teu ieuh diasurkeun deui sangkan kacipta seuneu. Cénah, seuneu téh perlambang asih nu keur dirandapan ku arurang duaan.

Dina hiji mangsa, nalika kuring rék ngaruhaykeun seuneu sangkan ngabebela deui, nyanéhna nyaram. Ngadon nitah mareuman éta ruhay. Teu, kuring teu hayang kudu mareuman seuneu nu geus dijieun ieu, komo deui asih.

Hanjakalna, kuring teu walakaya nalika manéhna nyimbreuhkeun cai kahuripan pikeun mareuman sakumna rosa nu kasirep dina parupuyan. Antukna, seuneu pareum. Teu ieuh, saban panuju geus robah jadi katunggaraan.

Lalaunan, kuring nyieun deui parupuyan nu garing. Sakumna kasedih diasupkeun kana durukan nu ngeteyep hurung. Tapi tetep, seuneu bangun nu embung ngaduruk saban katunggaraan. Ngadon ngajéos pareum. Kitu deui, jeung kitu tuluy.

Nalika kuring keur nyuuh kana lebu, manéhna ujug-ujug nyampeurkeun. Nitah ngahurungkeun deui parupuyan sangkan bisa sidéang paduduaan. Teuing kumaha caritana, éta seuneu ujug-ujug ngabebela tug nepi ka ngaléntab ka sajeroning sukma.

Heueuh ku kituna mah, seuneu hurung deui. Tapi, ruhayna geus teu panuju keur nyanéhna. Sanajan béngras kacida, tapi haneutna geus keur nu lian. Sanajan manéhna rék indit deui, ieu seuneu moal tug nepi ka pareum deui sanajan dibanjur nepi ka ngeuyeumbang gé. Seuneu geus maheut di panonoban deudeuh kuring.

Dijieun Ku: Imanudin Abdurohman

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *