Saha Abdi?

Sumber ilustrasi : smartekselensia.net

Milari waleran kana patarosan kuring ngeunaan diri kuring masih terus ngaganggu pikiran. Kuring henteu sieun atawa ragu sapertikeun babaturan kuring anu ngulah mikir siga kitu. Pok na téh kawalat, doraka jeung sajabana. Tapi duka kunaon kuring ngarasa resep pikeun neraskeun patualangan dina pikiran ieu. 

Ceuk kuring mah teu aya gunana angkat ka sakola upami kuring nyerah milari jawaban tina patarosan kuring sorangan. Siga halna Gatot Kaca, hiji tokoh pawayangan anu mampu nyampurnakeun diri ku latihan méntal anu kuat. Méntal kuring bakal kabentuk saupama kuring bisa ngaliwatan patarosan diri anu hésé pisan jang meunangkeun jawaban.

Kuring hayang jiga Gatot Kaca anu kuat nyorang sagala rintangan, hususna dina wilayah pamikiran jeung élmu kahirupan. Kanggé kuring, nguji pikiran ku partanyaanmangrupikeun kawah Candradimuka. Ari Kawah Candradimuka téh nyaéta tempat jang nguji diri sangkan nyampurna.

Ki Éja kantos nyarita ka kuring, saacan kuring ngarti kana kahirupan ieu anu kudu leuwih dipikangarti téh nyaéta diri sorangan. Saha kuring? jeung naon ari kuring téh? Lamun urang tos apal jeung ngerti saha urang jeung naon ari urang maka tangtu bakal salamet nyorang kahirupan ieu. 

Sepuh, tatanga, balad sareng sajabana nyebat kuring téh Arjuna sabab dipasihan nami ku pun rama téh Arjuna. Tah ngaran Arjuna ieu geus ngadarah daging jeung kuring, jeung awak kuring sarta barang anu kukuring pernah dipaké.

Ayeuna kuring badé nyobian naros kana diri. Awak ieu kabentuk tina organ-organ anu ngagaduhan nami masing-masing, sapertos panangan, sirah, suku, taktak, tuur sareng anu sajabina. Henteu ngansaukur organ, tapi sistem organ, jaringan, sél dugi ka organél sél ngagaduhan nami séwang-séwangan. Ti mimiti organ dugi ka sél ieu upami digabungkeun namina jasad. Teras ari nami Arjuna kanggésaha upami subjek, naon upami objék.

Béda wujud, béda nami. Misalna dina métamorfosis hileud, awalna endog, hileud, kepompong teras kupu-kupu. Ngabuktoskeun yén bénten bentuk bénten ogé namina. Kitu ogé fisik kuring. 

Aya ogé anu sarua nami tapi beda wujud, sapertos nami kuring sareng Arjuna putra Pak Toni. Nami lengkapna sami pisan sareng kuring, cara nulisna sareng cara ngucapkunna ogé sami. Tapi wujud kuring jeung anjeunna bénten. 

Ngaran mangrupikeun idéntitas, sareng idéntitas bakal némpél jeung wujudna. Wujud anu mana? Nyaéta wujud anu henteu tiasa katingali ku soca ieu.

Saur Ki Éja mah, ngaran Arjuna téh sebutan jalma anu wawuh ka urang pikeun ruh anu kapungkur kantos ditiupkeun kana raga urang sawaktu opat bulan dina kandungan ibu. Hartina dina fisik urang anu ieu, tangtu ngagaduhan niléi ka Tuhanan.

Salaras sareng Pancasila anu hka hiji nyaéta Ketuhanan yang maha esa, ngajelaskeun yén dina kahirupan urang kedah aya niléi Tuhan anu moal bisa leupas tina diri séwang-séwangan.

Editor : Muhamad Hasanudin


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *