Rosi Noni Walanda

Foto: harianmerapi.com

Wanci pasosorè mega mendung maratan langit. Kuring ngahaleuang sabari nginum kopi diburuan imah. Angin sore nyelecep kana kulit, tiris tapi genah. Panon ngarèrèt ka jalan satapak harepeun imah, aya wanoja make anerok kayas sahandapeun tuur, buuk sataktak make bondu warna bodas,lima detik kuring jeung manèhna pa pelongpelong , duh seuri na meni kot tengtrem kana hatè.

“Manèh gè bisa ningali geuningan, sugan mah nembongan ka abah hungkul.” Si abah kaluar tina panto imah nyamperkeun kuring nu keur diuk dina tèras.

“Nembongan, puguh we da jurig.” Kuring nèmbal. Ras kuring inget yèn si abah tèh boga pangabisa melong mahluk ghoib. Mineng oge ngubaran warga nu kasurupan atawa beunang ku santèt. Kuring ngadadak muriding, maènya aya jurig geulis kitu,papakèan na ge teu jiga juri, dianerok make bondu jiga jelema biasa.

“Dasar ari mèlong nu herang tèh ieu mah tara loba pipikiran. Ngarana Rosi, manèhna noni-noni walanda. Paèhna kusabab palid disusukan sabot keur ulin jeung babaturana.” Paingan leumpangna ka palebah Ciloseh.

Kuring panasaran, ngahajakeun leumpang pasosorè najan kacirina rèk hujan. Nepi di Cilosèh, Rosia can nembongan deui. Kuring tanggah bisi keur diuk na tangkal.

“Puguh wè abdi tèh jiga nyi kunkun calik dina tangkal.” Sora Rosi ditukangeun kuring.

Kuring acan wani malik dihenteu-henteu gè nu nembalan tèh jurig lain jalma biasa. Kuring ngawawanikeun manèh melong. Ras tèh rasa sieun leungit eweuh tapakna saeengeus ningali raray nu kacida geulisna, kulitna mulus, seuri na imut, jeung sora na lembut.

“Badè naon kadieu?” Ceuk Rosi bari leumpang kana palebah batu, gèk manehanana diuk.

“Hoyong papah-papahan we.” Kuring ngilu diuk gigireun Rosi.

“Naha teu sieun kitu ka abi? Si abah tos nyarios naon waè?”

“Atuh upami sieun mah moal calik cakèt nèng Rosi. Nya kitu wè teu seeur.” Kuring geus teu ngarasa keur ngobrol jeung jurig sabab karasana na nyata pisan dedeganana.

“Hahaha meuni ku keukeuh si Abah nyèbat Rosi, nami abdi Rosalinda.” Duh mun geus seuri jiga kitu kuring kakalayangan, kabungbulengan imut na seuri si Rosi.

Beuki dieu kuring beuki dekeut jeung Rosi, mineng ogè ulin ka imah. Najan nu ngarana mahluk ghoib bisa babari nembus tèmbok jeung lar sup imah, tapi Rosi mah tara daekeun kitu lamun mah teu diajak. Kumaha wè jelema nu boga sopan santun.

Si Abah remen ngingetan tong dekeut teuing, sabab kuring jeung Rosi geus bèda alam. Teu wajar lamun nepi ka bobogohan mah, bisi kumaha onam ceunah. Jelema boga kahirupana sorangan nya kitu deui nu ghoib boga kahirupan sewang-sewangan.

Dina hiji wanci Rosi ngajak ulin, sajajalan kuring jeung Rosi ngbrol bari seuseurian. Geus kitu Rosi ujug-ujug lumpat “Kadieu berik abdi, pami tiasa mah.” Rosi ngajak hereuy, jeung susulumputan.

Kuring ngudag Rosi nu lumpat, ditukang kuring ngadèngè aya nu ngomong “Jang, kadè jang.” Kuring teu ngarti naon maksudna, maènya ditengah buruan kuring di kadè-kadè jiga nu rèk di legleg ku maung. Kuring beuki lalaunan nu tadina lumpat jadi lempang sabab Rosi deui-deui nyumput.

“Ros, Ros! Tingalikeun nya mun kapèndak!” Kuring ngagorowok sabari lempang, panon luak lieuk ka kenca katuhu. Apèk tèh Rosi aya di hareup kaciri ku kuring mah nyumput tukangeun tangkal. Rosi gugupaian nitah nyampeurkeun “Kadieu, enggal!” Rosi ngagorowok tikajauhan.

Pas kuring rèk ngalengkah deui si Abah nepak punduk kuring ti tukang.

“Istighfar manèh tèh jang, tingali kahandap salengkah deui maju nyawa manèh moal katulungan.” Kuring kacida reuwasna pas melong kahandap Cilosèh keur caah, cai tarik ngalirna. Mun mah lain pitulung gusti kuring geus bakal kabawa palid. Saprak tidinya kuring diubaran ku Abah sangkan teu bisa deui melong mahluk-mahluk ghoib. Kuring gè leuwih mineng ibadah sangkan tetep tumut ka gusti nu maha suci.

Editor : Muhamad Hasanudin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *