Parebut Langlayangan

wasunda.com
Sumber ilustrasi : viva.co.id

Pasososré sanggeus asar, waktuna ngadu langlayangan dilapang anu teu dipaké maénbal ku brudak lembur. Siga anu geus boga jadwal séwang-séwangan, unggal poé salasa jeung jumaah lapang éta bakal dipaké ku barudak pamuda jeung kolot maén bal, poé anu lainna geus biasa dipaké jang ngadu langlayangan. Timimiti budak leutik nepi ka kolot reuteum lalajo angin mawa langlayangan kaditu kadieu diawang-awang. Ting balakécrak surak lamun seug aya langlayangan anu éléh. aya anu seuseurian, aya anu ngagorowok méré sumanget kadulurna, aya ogé anu riweuh parebut langlayangan jeung kenur nalika langlayangan aya anu kabur. 

Geus sabiasana lamun aya langlayangan anu kabur ieu, barudak laleutik geus ngetém jiga angkot disisi lapang. Siap-siap lumpat nuturkeun angin mawa éta langlayangan kabur. Geus teu anéh lamun barudak nepi ka gelut gara-gara perebut langlayangan  anu kabur ieu. Masrakat lembur ogé teu pati paduli sabab isuk pagéto ogé barudak mah bakal layeut deui. Béda jeung pamuda atawa kolot lamun paséa, hésé rék ka layeut deui téh.

RT Ahmad sok ngingetan supaya masrakat rada nalingakeun barudak sangkan merhatikeun jalan raya lamun rék ngudag langlayangan anu kabur kapalebah jalan raya. Lain sakali dua kali kajadian barudak katabrak ku motor atawa mobil gara-gara ting beretek ngudag langlayangan. 

Angin soré éta ngagelebug tarik, barudak geus ancang-ancang yén pasti bakal aya langlayangan anu kabur. Jang Anang, jang Apip jeung jang Karim geus jangjian disisi lapang.

“Karim, manéh mah licik euy jelemana. Kamari gé waktu langlayangan mang Ibro kabur, kenurna kalah di bikeun ka si Jénal.” Jang Anang semu rada ngabek.

“hampura atuh euy, da kuring geus jangji rék méré kenur si Jang Jénal.”

“wayahna ayeuna mah manéh ulah ngilu nyiar langlayangan jeung urang, nya Jang apip.” Jang apip ungleuk, satuju.

“embung ah, urang papinter-pinter wé ayeuna mah. Saha anu pinter jeung leceng lumpatna éta anu meunang.”

“sok kuring mah, wani!” jang Anang ngarasa katang-tang.

“kumaha, jang apip wani teu?” jang Karim nanya.

“ceuk urang mah mening dibagi ti ayeuna kenéh. Kuring langlayanganna, jang Anang kenurna.”

“atuh ari kuring kabagéan naonna?” jang Karim keukeuh.

“manéh mah bagéan anu katabrakna.” 

Barakatak sareuri kabéh, anu ngadéngé obrolan éta.

Editor : Muhamad Hasanudin


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *