Nyirikan Ngaran Kolot!

“Cicing sia Asép!” ceuk babaturan kuring si Iing, eh Iing mah ngaran bapana, ngaran manéhna mah Luthfi, Poho!

Asép ngaran bapa kuring, ngaran heubeul pisan. Ngaran panjangna Aséééééééééép! Ehehe heunteu kétang heureuy, ngaran panjang bapa kuring nyaéta Asép Surasép. Dasar nya urang Sunda jaman baheula. Méré ngaran jalmi téh tinggal make ngaran hareup jang ngaran tukangna. Misalkeun Maman Suratman, Encép Surencép, jeung sajabana. Nu karunya mah nu ngaranna Ice, jadi Ice Juice, dibacana És Jus, aduh meni seger ngaran téh!

Lamun ditingal dina nilai sareng norma, nyirikan ngaran kolot téh hukumna émang teu meunang, dosana jero. Sabab arurang gé boga ngaran sorangan. Tapi da kumaha, ngeunaheun. Asa jadi budaya ti baheula nepi ayeuna. Sanaos angger kudu dihapuskeun ieu kabiasaan barudak nu sok nyirikan kolot téh. Tapi wayahna, teu gampang ngarubah kabiasaan éta téh. Kudu aya peran ti sababaraha jalmi diantawisna guru, tatanggi, nu pasti kolotna sorangan. Sangkan barudak murangkalih tiasa jadi jelema nu leuwih sopan dina ulin-na.

Hiji mangsa, kuring pernah ulin ka teun si Iing, éh, si Luthfi maksudna. Kuring niatna rék maén PS2 di teun manéhna, manéhna hiji-hijina babaturan SD nu boga PS2 baheula mah, anak ménak. Biasana maén PS téh di rental Ceu Diah, ngan nya kitu, sok méakeun duit nepi ka pernah kuring disiksa ku Indung gara-gara maén PS2 waé di Ceu Diah. Baheula mah hayang maén gim gé kudu disiksa heula, teu cara ayeuna, barudak téh ngareunah kari ngadownload mobel lejen atawa pabji na hp na sorangan-sorangan.

Kuring bias aka teun si Luthfi kana sapédah, da lumayan rada jauh jarakna. Nepi di imahna kuring ngagorowok ngageroan.

“Iing!” ceuk kuring bari ngagorowok ngageroan si Luthfi

“Naon nagegoran kuring?” ceuk Bapana si Luthfi bari molotot

Atuh nu tadina kuring rék ulin, jadi dicarékan ku Bapana si Luthfi, da salah nyampeur téa. Kabiasaan nyirikan ngaran kolot nepi kababawa ka Imahna. Kuring dicarékan sangkan ulah kitu deui ka batur. Yén nyirikan ngaran kolot téh dosana gedé! Komo nu disirikan mah kolotna geus maot, kumaha tah sok! Hayang dicarékan ku jurig?

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *