Halodo nu Teu Sahinasna

Ilustrasi: (Pinterest/Uploaded by Miguel SS)

Carita – Sabada halodo nyorang sataun lantis, réa tutuwuhan nu pada nemasing pati. Teu ieuh, malati di salasaran pangbalikan gé kasorang lalayu sekar.

Urat-urat rengat kasampak saban jangjalanan nu keur diléngkahan. Keur mah garing, kasorot ku panonpoé nu keur méntéréng, atuh beuki wé panas kacida jangjalaneun téh.

Saban léngkah nu naratasa jangjalaneun, aya rupaning guratan nyolédat kana imeutan. Heueuh, kuring kakara imeut yén ieu jalan téh geus kungsi kasungsi basa bihari. Taya nu robah eutik acan, ukur sésa rénghap nu semu ratug lantaran karopéa.

Kadieunakeun, sanggeus sababaraha rénghap kahareup, leumpang geus teu pati teuing ajeg. Geus rada nyampoyong ayeuna mah.

Rungah-ringeuh, taya pangiuhan. Taya tapak cai ti ibun nu sok turun bareng jeung meletékna srangéngé.

Teu lila, panon suku geus teu walakaya pikeun nénjo kahareup. Kuring nyuuh di sagigir jangjalaneun. Nangkarak nyanghareupan giwangkara.

Reup, kuring meureumkeun manéh. Bet asa heneg kacida. Ujug-ujug kapireng mangsa baheula nalika naratasan jangjalaneun ieu. Najan keur bihari halodo leuwih ti alabatan, teu weléh disorang kalayan bagja.

Heueuh da kiwari mah atuh kuring naratasan jangjalaneun kahuripan téh sosoranganan ayeuna mah. Enya sok téh keur baheula mah da sabari paheuyeuk-heuyeuk leungeun jeung manéhna. Ayeuna mah kuring sosoranganan, ngadon paheuyeuk-heuyeuk jeung pati.

Halodo geus teu sahinasna jiga sababaraha mangsa katukang. Najan hujan angin dor-dar gelap karandapan, tuluy disorang halodo saheulaanan, teu matak dipaliré. Heueuh kapanan aya nu bisa nyieuhkeun sagala katugenah sangkan tumaninah. Enya manéhna sok mépéling kuring sangkan ulah ngarandeg najan loba cocoba nu nyimpang sakedapan.

Ayeuna mah, bujeng-bujeng. Manéhna geus tiheula nepi di pangacianna. Geus moal bisa ngarandapan deui sagala katugenah. Heueuh bagéan kuringeun jigana. Sugan atuh pati téh geura-geura nyimpangan, sangkan kuring bisa nepungan manéhna.

Editor: Imanudin Abdurohman

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *