Disorang Hujan Silalantang

Ilustrasi: (Pinterest/debraoakland.com)

Wasunda – Kasorénakeun, méga metakeun aleum. Ti puhu na kénéh geus katémbong kueum. Ukur di palebah hilir nu masih rada coréncang méga mendungna.

Lalaunan, ngahiliwir angin patali marga. Kalayan soméah ngusapan kana ceuli. Teu pati teuing tiis, namung karasa rada nyelecep kana manah.

Teu butuh sababaraha rénghap, wanci geus maju ka sareupna. Petengna peuting ngahiji jeung aleumna méga mendung.

Clak. Saban cai ting kareclakan. Maseuhan pirang-pirang nu keur kasorang halodo. Kitu deui jeung kuring. Jibreug saawak-awak. Lain ku hujan. Tapi ku rupaning cai nu nyurucud na juru panon.

Bet asa teu walakaya rék unggah gé. Ngadon ngadaprak na cai nu geus ngeuyeumbang dina jangjalanan. Antukna kuring nyuuh kana taneuh nu geus robah jadi jeblog.

Maksakeun leumpang sangkan bisa ngiuhan. Jung nangtung, sabari leumpang semu nyampoyong. Beurat kacida. Saban léngkah nu ditapakeun, babarengan jeung éta aya sakum heneg kana haté.

Manéhna mah jongjon aniprek di sagigireun parupuyan jeung nu dipika deudeuhna. Heueuh kitu kanyataanna. Tapi da lain jalir jangji manéhna gé. Lain.

Kakara sabaraha léngkah rék unggah, bet kapireng basa sababaraha mangsa ka tukang. Heueuh kapanan kungsi huhujanan paduduaan kuring téh jeung manéhna. Tug nepi ka pagégéyé. Teu maliré juntrungna bakal pigeuringeun gé. Henteu, teu paduli. Nu penting mah bisa kasorang kabagjaan, najan sakedapan.

Ayeuna mah bujeng-bujeng. Tong boro paheuyeuk-heuyeuk leungeun, nempo paromanna gé geus teu bisa. Manéhna geus mengas asih ujug-ujug. Teuing lantaran kabéngbat, duka kusabab kaleleban ku asih nu lian.

Sabada kuring geus nepi di pangiuhan. Sanajan aya kalang wates pikeun nahan cihujan, tapi ririncikna cikahuripan ngadon beuki ngagebrét turun. Heueuh hujan silalantang geus pindah ka diri kuring. Maseuhan saawak-awak, tug nepi ka ngarembes caah kana panonoban deudeuh.

Antukna, kuring palid. Heueuh kabawa ku caah déngdéng nu dilantarankeun jati nu geus kasilih ku asih.

Dijieun Ku: Imanudin Abdurohman

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *