Anu Diuk Dina Karéta

Karéta Api (AntaraNews.com)

Carita – Hiji mangsa, kuring muru karéta rék balik ka lembur. Ari gok nepi ka stasiun kabagian anu jam 7 peuting. Aya kana 30 menitna meureun nungguan datangna karéta téh.

Karéta teu pati pinuh. Kuring leumpang mapayan gerbong néang korsi anu kosong. Ngahaja ngarah bisa ngalenyep heula.

Geuning ti gerbong tengah nepi tungtung anu kosong téh. Rata-rata anu diukna sosoranganan.

Sapapanjang jalan anu tadina cénghar, tungtungna kalah lelengutan tunduh. Asa dipépéndé. Nempo kénca katuhu kawasna mah lila kénéh ka pangbalikan. Kuring reup kasaréan.

Jauh ti kecap ngalenyep, kawasna mah ieu émang saré saenyana. Kasaréan aya kana 30 ménitna sabab kahudangkeun ku nu mukakeun panto gerbong. Cingcirining sakeudeung deui nepi.

Kuring tatan-tatan nangtung nungguan karéta eureun. Keur kitu, di tukang aya anu nepak punduk.

“Atéhhhh…. tos ti mana?” ceuk Bi Ija.

Bi Ija, adi ti si Ema. Anjeuna ringkid mawa balanjaan. Kawasna mah geus balanja di Bandung.

Kuring teu ngawaler pananya Bi Ija. Kalah hég gentak silih rangkul. Tuluy tuturubun turun.

“Ari bieu Atéh sareng réréncangan?” tanya Bi Ija.

Kuring héran naon maksud Bi Ija.

“Réncangan saha?” ceuk kuring kalah balik nanya.

“Bieu anu calik payuneun Atéh. Acukna bodas-bodas. Kawasna mah turun saacan arurang. Ngan Ibi teu ningal iraha turunna” ceuk Bi Ija ngajelaskeun.

Barang ngadéngé kitu, ngadak-ngadak bulu punduk narangtung kabéh. Pipikiran geus kamana cigna.

“Jadi saha anu bieu diuk hareupeun kuring?” gerentes kuring harita kénéh.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *