Budaya Archives – Laman 2 dari 3 – Wasunda

Menyajikan berbagai informasi tentang kebudayaan sunda.

Sumber ilustrasi: budaya-indonesia.org Ngaregepkeun ku raména zaman kiwari, timimiti tekhnologi nepi ka kabiasaan atawa pola hirup barudak anu jauh tina… Foto: jabarprov.go.id Seni ngabatik mangrupakeun salah sahiji tradisi sesepuh bangsa Indonésia nu seueur makna filosofis ogé nilai kahirupan nu nénjokeun… Foto : Diporapar Kuningan Pésta Dadung nyaéta kasenian mayarakat Désa Legokhérang, Kecamatan Subang, Kabupatén Kuningan. Kasenian ieu kirang langkung tos… Masarakat Kampung Adat Ciptagelar. Potrét/Elva Yulia S. Kampung adat hususna di Jawa Barat biasana idéntik jeung kampung adat Baduy, Banten.… Sumber : basasunda.com Unggal daérah di Nusantara tangtu migaduh pusaka tradisional, kitu ogé kanggé tatar sunda anu ngajadikeun Kujang pusaka tradisional anu kudu… Sumber ilustrasi : portaljabar.net Sajarahna urang sunda boga undak-usuk basa dimimitian ti abad 17. Para ahli basa sunda sapamadegan, yén… Sumber: yuksinau.id Sadaya daérah di Indonesia ngagaduhan kaunikan séwang-séwangan dina arsitektur imah tradisionalna, jeung geus pasti boga maksud jeung harti… Sumber: pinterest.com Dilansir tina laman gurupendidikan.co.id kecap sunda miboga harti nyaéta hadé/alus/beresih/kajayaan, pokona sagala hal anu miboga unsur kahadéan. Urang… Sumber: yukpiknik.com Aya anu unik di Bogor. Pupuhu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Pak atép Budiman ngamayunkeun yén… Sumber: kompasiana.com Loba pisan masarakat Sunda anu teu nyaho kana alat musik tradisional, ngarana karinding. Ari karinding téh nyaéta alat…