Mikawanoh Tokoh Semar

wasunda.com
Sumber ilustrasi : pinterest.com

Masarakat Nusantara pasti tos teu bireuk deui ka hiji tokoh dina pawayangan anu ngarana Semar. Hiji tokoh wayang ieu digambarkeun ku karakter fisik anu lucu, unik sakaligus ogé anéh. Tapi dina carita pawayangan, Semar ngagaduhan peran anu dipikahurmat sabab anjeuna ngangaduhan karakter anu wijaksana, jujur, tulus pinter, cerdas, jeung miboga rasa anu sénsitif dina harti bisa boga mata batin.

Semar kalebet tokoh Punakawan anu janten simul ngajarkeun kumaha jadi manusa atawa pamingpin anu hadé. Tina sababaraha sifat sareng ajaran anu sok diucapkeun ku Semar salah sahijina nyaéta pamingpin anu hadé moal ngaagulkeun katurunanna jeung asalna, sabab pamingpin mah kudu ngagaduhan cara pandang anu luas jeung jero. Pamingping ogé ulah anti kana kritik tinu jadi rahayatna. 

Semar jadi simul kahirupan, rarayna anu amis budi tapi socana bengep. Ngagamarkeun suka jeung duka dina kehirupan. Raray katingal tos kolot, tapi buukna saperti budak leutik. Méré harti yén kahirupan téh robah tiap waktu tina ngora maju ka kolot.

Semar, sabenerna lalaki tapi anjeuna ngagaduhan susu sakumaha kaum istri. Hal ieu ngagamarkeun yén dina kahirupan ngan kur aya dua jenis kelamin nyaéta lalaki jeung awéwé. Warna kulit raray anu bodas ngagambarkeun haté jalma kudu beresih, sedengkeun warna kulit anu hideung saawak-awak nganung harti yén jalma asalna tina taneuh jeung bakal asup deui kana taneuh. 

Ceuk sajarah, Semar mangrupakeun panjalmaan tina Déwa anu hirup jadi rakyat jalata. Ngagambarkeun yén dina kahirupan moal leupas tina makhluk jeung Gusti-na.

Semar kaasup tokoh anu  bisa gaul jeung saha baé, teu paduli ti golongan mana baé. Semar ka masyhur ku kawijaksanaana matak teu anéh umpama anjeuna méré palajaran kahirupan tiunggal jaman. Semar ogé ngagaduhan prinsip, yén dina hiji nagara kaadilan téh kudu ti ajegkeun jeung pamaréntah teu bisa sawenang-wenang dina méré kabijakan anu matak ngarugikeun rahayat. Pamaréntah kudu karunya kana sagala kasusah anu dialaman kurahayatna sorangan, sabab geus jadi tugasna ngalayanan rahayat iraha baé jeung dina kaayaan kumaha baé.

Sanajan tokoh paawayangan Semar ieu kaasup kana hasil kréasi khas jalma Indonésia, tapi ku ayana Semar ieu bisa jadi simul anu boga pangaruh gedé pikeun ngahirupkeun kahirupan batin masarakat. Sabab loba pisan ajaran anu bisa diteuleukeuman pikeun kahirupan urang saréréa.

Related ArticlesTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *